Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Pressmeddelande
2012-09-12 09:00 CET

Skanska tecknar avtal med Trafikverket om utbyggnad av del av Mälarbanan

I samband med Mälarbanans utbyggnad från två spår till fyra har Skanska fått i uppdrag av Trafikverket att bland annat bygga två broar och göra en bergsschakt i Slammertorpsområdet, Järfälla kommun. Projektet har ett ordervärde på 183 Mkr.

För att öka Mälarbanans kapacitet ska en sträcka på totalt 20 km, från Tomteboda till Kallhäll, få en utbyggnad av befintliga spår. Pendeltågen kommer därmed få två egna spår i mitten medan övrig tågtrafik kommer att kunna passera fritt på de två yttre spåren.

– Vi är stolta över att få vara med och göra vardagen lite enklare för de tusentals resenärer som pendlar längs Mälarbanan, säger Mats Lindahl, projektchef på Skanska.

Skanskas uppdrag omfattar i huvudsak:

- Två broar

- En bergsschakt

- Diverse markarbeten

Projektet är en utförandeentreprenad i samverkan, vilket innebär ett nära samarbete mellan beställare och entreprenör. Arbetet startar omgående och beräknas vara färdigt 2016.

Ladda ner

Kontaktinformation

Kontakta: Mats Lindahl,
Företag: Skanska Sverige
Telefon: +46 10 44 88 213
Mejl: Mats Lindahl »

Kontakta: Mia Trahn,
Telefon: +46 10 44 84 440
Mejl: Mia Trahn »