Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Nya Karolinska Solna i media

Med anledning av uppgifter i media vill vi klarlägga fakta kring Nya Karolinska Solna-projektet:

  • Nya Karolinska Solna håller tidplanen och kostnaden som avtalades i juli 2010 mellan Skanska och Stockholms läns landsting är oförändrad.
  • Avtal enligt OPS modellen skapar förutsägbarhet och riskspridning. Avtalet är offentlig handling och kan begäras ut hos Landstinget.
  • Projektet genomförs till ett fast pris och entreprenören tar de risker som normalt ligger hos beställaren. Det gäller både risker kopplat till själva byggprojektet som de finansiella. I och med att riskerna i projektet sprids skapas större incitament från alla parter att hålla tidplan och budget.
  • Det finansiella upplägget följer regelverket och det är inte fråga om någon räntesnurra.

Här nedan bemöter vi de uppgifter som har figurerat i media.