Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Bygg ett bättre samhälle - Skanska i Almedalen

Skanska är på plats i Almedalen, Visby.

Sveriges befolkning växer. Fler människor måste in i arbete. Snabbspår och praktikplatser är en del av lösningen men vad krävs mer för att få in fler i jobb? Utöver de stora utmaningarna på arbetsmarknaden råder stor bostadsbrist.
Koncernchef Johan Karlström leder samtal om arbetsmarknaden, sysselsättning och bostadsmarknaden.
Deltagare: Annika Winsth, chefekonom, Nordea. Irene Wennemo, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet. Jakob Forssmed, ekonomiskpolitisk talesperson, Kristdemokraterna. Mia Odabas, moderator.

Seminarium: Växtvärk i Sverige, ons 6 juli kl 11:00
Bygg ett bättre samhälle! Skanska i Almedalen

Möt oss i Almedalen

Visa alla kalenderhändelser

Ställ rätt krav
Det är viktigare än någonsin att varje offentlig krona gör mesta möjliga samhällsnytta. Då kan rätt upphandlingsform för rätt projekt göra hela skillnaden. Vi vill att våra kunder ska ställa höga krav, men framför allt rätt krav.
Seminarium: Offentlig upphandling som verktyg för ökad social hållbarhet, mån 4 juli kl 17:15

Bygg (bo)städer
Vi måste bygga mer för att lösa bostadskrisen. Fungerande bostadsområden behöver skolor, sjukvård, arbetsplatser, trygghet och inkluderande mötesplatser. För att klara utmaningen krävs långsiktighet, enklare regler och samplanering med infrastruktur.
Seminarium: Fler vägar för mer bostäder, ons 6 juli kl 9:30

Pröva nya vägar
Många är idag eniga om att det är nödvändigt att lösa de sociala utmaningarna, nå våra hållbarhetsmål och stärka vår tillväxt – att bygga ett bättre samhälle. Rätt investeringar i infrastruktur tar oss dit. Ny infrastruktur är en satsning på framtiden. Med alternativa modeller kan vi skapa innovativa och driftsäkra lösningar som är lönsamma från start.
Seminarium: Internationell erfarenhet av offentlig-privat samverkan (OPS), tors 7 juli kl 11:30

Känn dig som hemma

Som alltid är ni välkomna att besöka vår etablering i Visby som vi har tillsammans med BoKlok.
Kom förbi för en pratstund och passa på att utmana en vän i spikning! Här kan du också besöka en riktig modell av ett BoKlok-hus samt delta i våra seminarier både i och utanför huset.

Kom och känn dig som hemma hos Skanskas och BoKlok.

Under de kommande 30 åren kan Uppsala växa med
150 000 invånare. Stora investeringar måste göras för att möta ökande behov av bostäder, arbetsplatser, samhällsservice och transporter. Staden behöver även utvecklas hållbart såväl miljömässigt som socialt.

Seminarium: 5 juli kl 10:30

Göteborg 2070 – navet i Skandinavien

Året är 2070. Göteborg är en världsstad och navet i en konkurrenskraftig arbets-marknadsregion med hela 13 miljoner invånare. Allt enligt visionen ”Göteborg 2070” . Fem företag med förankring i Göteborg presenterar sin framtidsvision för en gränslös region i stark tillväxt.

Seminarium: 6 juli kl 12:30

1 000 skolor på 10 år

1 000 skolor på 10 år – Det krävs för att bygga bort Sveriges skolbrist. Skanska.

Fram till år 2025 beräknas antalet barn i grundskolan öka med 20 procent. Det betyder att 250 000 fler elever än idag behöver få plats.

I rapporten "1 000 skolor på 10 år" berättar vi bland annat varför vi inte bara kan bygga baracker.

I skriften ”Framtidens hållbara skola” berättar vi om skolmiljö och samhällsutveckling.

NKS-tältet i Almedalen 2016. Välkomna!

Nya Karolinska Solna i Almedalen

Experter finns på plats för att svara på frågor och föra diskussioner kring vård, forskning och byggnation. Välkomna till våra seminarier och titta gärna in i NKS-tältet på Strandvägen i Visby.

Läs mer om NKS i Almedalen på nyakarolinskasolna.se

Följ oss redan nu!


Linkedin

Twitter YouTube

Etikdeklaration

Skanskas deltagande i Almedalen är utformat utifrån våra värderingar och fyller våra högt ställda etiska krav. Den som bjuds in rekommenderas ändå att kontrollera de affärsetiska interna regler som gäller för den inbjudne.

Etik handlar i grunden om att veta vad som är rätt och sedan agera enligt det. Men etik är inte en enkel fråga: världen förändras ständigt och nya etiska dilemman uppstår. Etik är också något som påverkar alla inom vårt företag; såväl yrkesarbetaren som den högste chefen. Etik handlar i grunden om att veta vad som är rätt och sedan agera enligt det.

Så arbetar vi med etik

Prisvärda hem för alla

BoKlok i Almedalen

Hållbart boende som folk har råd med. Visst går det. Passa på att ställa frågor och besöka BoKlok-huset i norra hamnen, bredvid Kallis. Välkomna till våra seminarier både i och utanför huset.

BoKlok - Skanska och IKEA tillsammans

Louise Schenholm

Vi deltar gärna i seminarium, paneldebatter och samtal.
Projektledare
+46 10 44 80 991
+46 70 69 07 351
Mejl Louise Schenholm »

Annika Svensson

Skanska AB
Kommunikation
Presskontakt
+46 10 44 81 515
+46 73 41 01 373
Mejl Annika Svensson »