Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Vision Stockholmsbågen

Sist ut i en seminarieserie av fyra diskuterades hur projekt Stockholmsbågen skall kunna gå från vision till verklighet. Lindhagensalen var fullsatt av åhörare från både näringsliv och politiken när representanter från Skanska, Scania, WSP och AP3 sammanfattade visionen om Stockholmsbågen.

Vision Stockholmsbågen

Vision Stockholmsbågen är ett gemensamt initiativ från Skanska, Scania, AP3 och WSP. Projektet handlar om att genom en förlängning av Förbifarten skapa en hållbar lösning för miljöanpassad kollektivtrafik. Idén är att Förbifarten sträcks ut till en båge runt Stockholm, mellan Haninge och Täby.

"Stockholmsbågen är ett verktyg för att binda samman norra och södra Stockholm och bidrar till att skapa tillväxt i Stockholmsregionen. Genom projektet kan vi underlätta för Stockholms invånare att få ihop sitt livspussel genom att erbjuda en kollektivtrafiklösning som skulle kunna reducera restiderna mellan några regionala stadskärnorna med upp till 70%. Vi tror att denna lösning skulle kunna stå klar redan år 2025 om det offentliga och privata sammarbetar kring både finansiering och genomförande."
Mats Rönnbo, Skanska ID

"Ny infrastruktur är nyckeln till nya bostäder, kommersiella lokaler och kontor. Genom att involvera näringslivet redan från början kortas tiden mellan investeringsbeslut och realiserad nytta. Stockholmsbågen möjliggör byggandet av närmare 100 000 bostäder längs sträckan, varav 51 000 är kopplat till Tvärförbindelse Södertörn."
Patrik Larsson, Skanska Sverige.