Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Vill locka kvinnor till byggbranschen

När Carina Johansson bytte yrke från barnskötare till snickare blommade inte bara den riktiga arbetsglädjen ut. Nu delar hon sitt engagemang mellan byggandet på Ringhals kärnkraftverk och nätverkande för att locka fler kvinnor till byggbranschen.

Carina Johansson, snickare, vill locka kvinnor till byggbranschen

– Det här är en rolig arbetsplats! Väldigt speciell, med alla extrema säkerhetsåtgärder, men här finns också alla tänkbara arbetsuppgifter för en snickare, så variationen är oändlig, säger Carina Johansson om sin arbetsplats sedan ett par år tillbaka.

Själv bor hon fem minuter ifrån Ringhals kärnkraftverk strax utanför Varberg, vilket innebär att hon har både jodtabletter i skafferiet och en särskild larmradio där hemma.

– Annars märker man inte så mycket av att ha en så speciell granne, förutom att de är väldigt
sjysta och lånar ut möteslokaler till villaföreningen! säger Carina.

Carina är nämligen engagerad där också, liksom hon är på jobbet, dels som skydds- och fackombud, dels som koordinator för AKS-Y–Affärsnätverket för Kvinnor i Skanska Yrkesarbetare.

– När jag började som nyutbildad snickare på Skanska för nio år sedan tänkte jag inte på jämställdhet, bara att det var ett skitballt jobb. Men efter tre, fyra år började det gå upp för mig att jag alltid var ensam kvinna och att det fanns ett mönster i hur jag blev bemött, säger
Carina.

Framför allt reagerade hon, nu som då, på fördomar om kvinnors fysik.

– Det finns en ständig tendens att män vill bestämma åt en. ”Nej, det orkar inte hon!” får man ofta höra när arbetsuppgifterna ska fördelas. Men jag har aldrig varit med om att jag
orkat sämre än någon annan på ett bygge, säger Carina, som just nu är ensam kvinna bland 20-talet Skanska Direkt-kollegor på Ringhals.

Underbara kollegor

– Jag vill verkligen betona att alla är hur goa som helst och underbara kollegor och människor, men varje liten särbehandling av obetänksamhet eller missriktad välvilja innebär
att självförtroendet blir mindre för den som det riktas mot, säger Carina, som misstänker att det kan vara en bidragande orsak till att Skanska numera bara har 70 kvinnliga yrkesarbetare i hela landet, jämfört med 96 för ett år sedan.

– Glädjande nog har de som är kvar svarat i enkäter att de i stort trivs väldigt bra inom Skanska, men vi vet inte varför de andra har slutat.

Mår bra av mångfald

Själv har Carina även erfarenhet av motsatsen, att jobba med enbart kvinnor, efter att i många år arbetat inom den minst lika skevt könsfördelade barnomsorgen. Efter att familjen köpt hus och Carina fick upp ögonen för renovering och byggande omskolade hon sig till snickare, och det är egentligen först nu hon blivit riktigt medveten om ojämställdhetens konsekvenser.

– Alla arbetsplatser mår bra av mångfald, på alla plan, annars frodas en inskränkt kultur och jargong som ingen egentligen mår bra av.

Någon riktig tendens till att det ska bli bättre kan hon tyvärr inte se.

– En äldre kollega sade en gång: ”När min generation försvunnit blir det nog lättare för
er kvinnor.”Men å andra sidan sade nyligen en yngre kollega, som jag frågade varför han var
så tvär mot mig, att ”jag är redan så hunsad hemma, så på jobbet vill jag bara vara ifred”. Det kan låta roligt, men jag är inte hans chef utan har betett mig som en helt vanlig kollega,
men som kvinna uppfattas man då som bossig. I grunden handlar det om att jag inte vill att mina kollegor i första hand ska uppfatta mig som kvinna, utan som en person.

Text: Anders Egle