Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Ventilation i kubik

Det syns direkt att det inte är ett vanligt kontorshus som byggs. Där är åtta ventilationsschakt, som vart och ett är gigantiskt. De kan försörja fyra vanliga kontorshus av samma storlek som Biomedicum. Det berättar Andreas Udd på TKI.

Biomedicum Andreas Udd och Henrik Lodin

TKI:s projektledare Henrik Lodin inspekterar uteluftskammaren tillsammans med Andreas Udd. Det är också här i källaren som den gemensamma undercentralen, som ska förse Biomedicum med värme och kyla, byggs. Bredvid placeras dessutom fyra fläktrum för ventilation.

Huset börjar så smått att synas där det ligger längs med Solnavägen, mellan Aula Medica och Widerströmska huset. Sedan en tid tillbaka är också Skanska Installations dotterbolag TKI på plats med totalt nio montörer.

– Det är förberedande installationer, men vi bygger också ett provlabb eftersom Biomedicum kommer att vara proppfyllt av laboratorier, säger Andreas Udd.

När de ca 80 000 kvadratmetrarna står klara 2018, finns plats för 1 600 forskare och annan personal inom experimentell forskning. 

Akademiska Hus största installationsköp

Biomedicum blir ett av Europas största och mest moderna laboratorium.

– Det är också ett av Akademiska Hus största installationsköp med 26 labbkvarter som vart och ett kan innehålla ett flertal laboratorier. Vi skojar om att de bygger fyra väggar runt våra installationer, för så mycket att göra är det för oss, säger Andreas Udd. 

Han räknar med att ha drygt 100 montörer på plats när bygget är i full gång.

Extremt avancerade installationer

Det är den experimentella forskningen vid Karolinska Institutet som växer. Behovet av mer avancerade laboratorier och modernare lokaler är stort. Laboratoriet blir ett av Europas modernaste och ska locka medarbetare från hela världen.

– För oss innebär det extremt komplexa installationer och en mängd renrum. Det kräver, så klart, avancerad processtyrning, berättar Andreas Udd.

Ett bra exempel är utmaningen med alla dragskåp som ska installeras i byggnaden. Luftmängderna måste övervakas konstant och flödena kompenseras automatiskt, så att det inte blir övertryck i något rum. 

TKI håller också i ett flertal specialentreprenader, till exempel medicinska gaser, processtyrning och övervakning, en ångcentral, och en tryckluftcentral.

Logistik och planering

En annan utmaning är placeringen. Biomedicum är ett renodlat innerstadsprojekt.

– Det finns små möjligheter att lasta av och ha ett mellanlager på plats. Det betyder att vi måste vara noggranna i logistik och planering. Allt måste levereras ”just in time” för installationen, berättar Andreas Udd.

En sista viktig del i projektet är användningen av BIM.

– Skanskas arbete på NKS är en förebild för hela Sverige. På Biomedicum kommer alla våra ledande montörer att ha iPads ute på bygget. 3D är ett viktigt verktyg för oss som vi måste använda i det här projektet för att det ska bli riktigt bra.

Hur använder ni BIM?

– Förutom det självklara, att jämföra verkligheten med CAD-ritningarna och tidigt hitta eventuella krockar eller andra problem, så använder vi mängderna från BIM-modellerna till alla inköp. 

– I och med att BIM blir allt viktigare för oss, har vi också börjat ställa högre krav på de konsulter vi anlitar för att rita modellerna. De måste rita och namnge allt rätt, annars försvinner många av fördelarna, säger Andreas Udd.

Biomedicum översikt