Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Uppdatering gällande Skanska Brasil

Som tidigare meddelats inkluderar brasilianska myndigheter Skanska Brasil i den pågående utredningen kring Petrobras. Den brasilianska regeringen har nu lämnat besked om att Skanska Brasil under två år ska uteslutas från att lämna anbud på statliga projekt i Brasilien med anledning av påstådda inblandning i oegentligheter.

I juli 2014 tillkännagav Skanska att verksamheten i Latinamerika skulle avvecklas. Sedan den 3 mars 2016 har Skanska inte någon verksamhet kvar i Latinamerika.