Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Steril luftmiljö i Södertälje

1,2 miljarder kronor satsas på en stor om- och nybyggnation av Södertälje sjukhus. I det komplexa och minutiöst planerade jätteprojektet tar TKI ett helhetsansvar för ventilationen och en steril luftmiljö.

För att utveckla länets akutsjukhus satsar Stockholms läns landsting 1,2 miljarder kronor satsas på en om- och nybygg­nation av Södertälje sjukhus. Resultatet blir 151 nya vårdplatser och kapacitet för ytterligare 7 500 akutbesök per år. Dessutom färdigställs nya dagvårdsavdelningar i befintliga hus, som genom ombyggnader ger plats för 120 nya vårdrum.

Fläktrummet på Södertälje sjukhus. Det ställs höga krav på en steril och säker luftmiljö. Därför installerar TKI en ventilationsanläggning med bakteriefilter och styrda luftriktningar.

TKI, som installerar ventilationsanläggningen, involverades tidigt i projektstadiet för att tillsammans med andra aktörer kunna planera, utveckla och driva arbetet framåt så effektivt som möjligt.

Steril luft

I oktober 2013 inleddes arbetet med två nya mottagningsbyggnader på tillsammans cirka 21 000 kvadratmeter, där sjukhuset ska samla bland annat akutmottagning, operationsavdelningar, intensivvård, röntgen och förlossning.

De kommande sjukavdelningarna och operationssalarna ställer högsta krav på en steril och säker luftmiljö.

– I det här fallet handlar det bland annat om ett nytt BB med akutsalar, där sterila krav ska hållas samtidigt som väldigt många människor rör sig med dörrar som öppnas och stängs, säger Olov Danielsson, projektledare på TKI.

Marcus Mejsäter och Olov Danielsson diskuterar hur de ska arbeta vidare med fläktrummet.

Ett slutfilter tar bort alla bakterier och steril luft förs in i rummen med varierande flöden beroende på verksamhet.

– Man har styrda luftriktningar mellan rum med olika krav på renhet, och ett larm som indikerar om tryckförhållandena förändras. Det är ett väldigt tekniskt avancerat projekt, säger Olov Danielsson.

Strikt planering

I oktober 2016 ska alla ventilationssystem vara klara för slutprovning. I den strikta tidsplaneringen ingår också särskilt tuffa just in time-leveranser till byggarbetsplatsen.

– Här finns inget etableringsområde, inget upplag alls utomhus, utan man lyfter direkt från lastbilen och in till rätt plats.

Sjukhuset ska stå helt färdigt under 2018. För att tidsscheman och logistik ska fungera optimalt träffas alla parter flera gånger i veckan i ett löpande forum.

– Just nu har vi tillgång till fläktrummet i källaren. Vi har en månads försprång innan VVS kommer in och lägger rör. Då ska all stor plåt som kan vara i vägen för dem vara borta. Det här projektet handlar om planering, planering och planering, säger Olov Danielsson.

Text: Michael Nilsson
Foto: Kasper Dudzik

Hasse Eriksson på TKI gör en markering för håltagning i en blivande avluftskammare.