Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Skanskas bidrag till flyktingkrisen

Skanska stödjer människor på flykt genom Röda Korset för att hjälpa till i en humanitär katastrof och akut situation.

Många medarbetare har uttryckt en önskan om att engagera sig och runt om i Skanska pågår det olika aktiviteter som insamlingar av kläder och skor.

Men framförallt vill vi långsiktigt bidra till ett öppet, inkluderande och humant samhälle. För att göra det vill vi även bidra med våra resurser och vår kompetens, snarare än att bara skänka pengar. Mer om dessa planer får vi återkomma om längre fram.

Skanska samlade in 400 par skor huvudkontoret i Stockholm

400 par skor samlades in på huvudkontoret i Stockholm och lämnades till insamlingen "Vi gör vad vi kan".