Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Skanska tar vara på sola i Karlstad

Om solen skiner mer i Karlstad än på andra håll ska vi låta vara osagt, men staden är i alla fall platsen för ett framåtblickande solenergiprojekt. Solstrålarna ska tas om hand på ett helt nytt sätt och ge både värme och kyla.

Bo Persson och Fredrik Karlsson

Bo Persson (till vänster) och Fredrik Karlsson vid solpanelerna.

Projektet SunCool, som delvis är EU-finansierat, är ett samarbete mellan kafferosteriet Löfbergs och utvecklingsföretaget Climatewell. Skanska står bland annat för byggnationerna i projektet.

– Det är ett intressant projekt som innehåller mycket ny teknik, säger Skanskas projektchef Fredrik Karlsson. Dessutom är den tuffa tidplanen, som är satt för att EU-bidraget ska falla ut, en stor utmaning.

Vid vårt besök på det anrika kafferosteriet pågår montering av balkkonstruktionen som ska hålla de 130 solpanelerna. Några är redan på plats, och när allt är klart ska panelytan vara totalt 180 kvadratmeter.

Climatewells innovation går ut på att låta en blandning av vatten och salt cirkulera i panelerna. När blandningen värms upp separeras vattnet och saltet, och när temperaturen sjunker på kvällen strävar de efter att återförenas. Då uppstår en kemisk process som ger värme och kyla i olika delar av systemet, som dessutom kan lagra energi och använda den under en kall natt.

Värmen och kylan ska bidra till ett bra inneklimat i Löfbergs lagerbyggnad, och den nya tekniken ska ha potential att sänka energiförbrukningen med upp till 90 procent tack vare bland annat små förluster och färre rörliga komponenter jämfört med traditionella system.

– Det känns extra meningsfullt att arbeta med ett projekt som är så nära kopplat till Skanskas miljötänkande, säger Skanskas produktionsledare Bo Persson, inte minst eftersom vi också har en mycket engagerad kund.

Jerry Ström

Jerry Ström från Bravida monterar takjärn på baksidan av solpanelerna. På panelernas kant syns kopplingarna för uttag av varmt och kallt vatten.

Text och foto Olle Hernegren.