Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Kommentarer och bakgrundsfakta till Ekots påståenden om Tjeckien

Skanska tar mycket allvarligt på misstankar om etiska övertramp. Vi reagerar därför starkt på Ekots påståenden om mutor i Tjeckien.

Vi välkomnar granskning. Vi ser också mycket allvarligt på misstankar om etiska överträdelser och har en nolltolerans mot korruption. Därför reagerar vi starkt på Ekots påståenden om att vår interna revision skulle ha upptäckt oegentligheter 2011.

Skanska genomförde 2011 en intern revision av det aktuella vägprojektet i Tjeckien. Den initierades efter att Internrevision (Internal Audit) upptäckt en förändring i fördelningen mellan partnerna i samarbetet som inte hade godkänts av koncernledningen. Granskningen fann inga uppgifter om etiska överträdelser. Skanska har också försett Ekot med Internrevisionens slutsatser.

Läs hela pressmeddelandet från 17 mars.