Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Skanska är Sveriges bästa företag, enligt journalisterna

Skanska är Sveriges bästa företag enligt en årlig undersökning, PR-barometern, som företaget Aalund utfört.

Undersökningen baseras på vad cirka 220 journalister anser om 50 olika företag i Sverige och grundar sig på fyra olika kategorier: Enskild presskontakt, Generell presskontakt, Image och Ledning.

Skanska får sammantaget första pris och placerar sig, som ensamt företag, i topp tre inom samtliga ovanstående kategorier. Skanskas ledning sticker exempelvis ut betydligt gentemot marknadsgenomsnittet när det kommer till både synlighet och tillgänglighet.

Skanska är också enligt journalisterna bäst i Sverige på snabb återkoppling till journalister, attraktiv arbetsgivare och CSR-arbete, samtliga områden som Skanska fokuserat särskilt på under året ligger över genomsittet.

Trots ett flertal granskningar och händelser under året har Skanska stärkt journalisternas förtroende för företaget. Skanska är det enda företag som har placerat sig högt i undersökningen under flera år och lyckas alltså toppa 2015 års undersökning.

Läs gärna Resumés artikel om undersökningen.