Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Nytt djursjukhus för Lord

Djursjukhus byggs inte varje dag i Sverige. Men nu har det skett för andra gången på 100 år. Till Universitetsdjursjukhuset i Uppsala kommer årligen 5 500 hästar och 20 000 hundar och katter för undersökning och vård. Och det nya sjukhuset ökar kapaciteten ytterligare.

Djursjukhuset

Golden retrievern Lord är en av många hundar som får medicinsk vård på det nya djursjukhuset. Här rehabtränar han i poolen för att komma tillbaka i form. Och på operationsborden ligger denna dag andra hundar nedsövda medan veterinärerna gör sitt jobb.

I en annan del av det stora djursjukhuset undersöks Chateau Ikaros som haltar, lilla russet Rustibus vilar i en hängställning efter en höftoperation och en annan häst har stort bandage runt hela bålen efter en bukoperation.

Veterinär- och husdjurscentrum, VHC, vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU i Uppsala, rymmer lokaler för såväl Universitetsdjursjukhuset som fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Forska, utbilda, vårda

Avsett för forskning, utbildning och djursjukvård omfattar VHC på totalt 53 000 kvm hela skalan av husbyggnad: Funktionella, sterila och luftiga vård- och laboratoriemiljöer med det senaste inom medicinteknik – moderna och inbjudande undervisnings-, forsknings- och kontorslokaler under samma tak som stallar i "djurhotellet".

Sammanbundna men ändå olika huskroppar. Djursjukhuset på cirka 18 500 kvm har sin egen karaktär med reception och butik för de små husdjuren. Här väntar hussar och mattar på sina kelgrisar. Innanför verkar veterinärer och djurskötare i en miljö som likaväl kunde vara ett humansjukhus. Ett stilla sus är allt som hörs utanför undersökningsrum och operationsalar.

Storskaligt för hästar

För hästpatienterna gäller en mer industriell och svalare miljö. De leds in via en stor entré på gaveln av de långa huslängorna med stall-, undersöknings- och vårdlokaler. Här finns också både springbana och ridhus modell mindre för att man ska kunna se hästarna i aktion. Ett och annat spår lämnar efter sig men annars forslas dyngan ut i kanaler under golvet.

Hovarna klapprar mot betong i de höga och breda gångarna – hästar behöver svängrum. Här finns också gott om plats för veterinärstudenterna som ska följa arbetet från sidan. En hel del möda har lagts på att planera och förenkla flödena mellan röntgen, operation, de madrasserade uppvakningsboxarna och stall. Med skenor i taket kan även nedsövda hästar flyttas. Här finns två operationssalar för hästar, på smådjursavdelning finns tio operationssalar.

Lord

Förbättrat smittskydd

Det nya djursjukhuset har planerats och utformats för bästa möjliga skalskydd och smittskyddssäkerhet och med sterilcentral och möjlighet till isolering. Sterila områden är färgkodade i rött. I övrigt går färgskalan i ljusa och lugna toner

Utbildningen sker huvudsakligen i en rund fyravåningsbyggnaden som är fristående men länkad till Universitetsdjursjukhuset. Ett hundratal nya studenter tas in varje år. Amfiteatern för demonstrationer av obduktion har travers i taket och intilliggande kylrum.

Arbetsplats för 600 plus 100-tals studenter

Totalt har 600 personer fått nya lokaler varav merparten på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

I juni flyttade djursjukhusets 200 medarbetare över den pågående verksamheten från de gamla lokalerna på området. Efter några små justeringar – till exempel byte av vissa hala golvpartier i stallet – är verksamheten i full gång sju dagar i veckan.

Ett lyft för personal och verksamhet

"Våra nya lokaler betyder ett stort lyft för både människor och djur. Inte minst för personalens trivsel, hälsa och effektivitet. Men även för patientvård och säkerhet. Vi trivs utmärkt bra," säger Henrik Ericsson, universitetssjukhusdirektör.

Och han vet vad han talar om - han fick själv sin veterinärutbildning i de gamla lokalerna på 1980-talet.

"Inte mycket har gjorts åt lokalerna under åren och vi väntade också med investeringar i ny utrustning tills vi fick komma in i vårt nya djursjukhus."

Senaste MR-tekniken

Den nya magnetresonanstomografen, MR, är den stora stoltheten. Djursjukhuset är först i Sverige med den senaste MR-tekniken för bilddiagnostik av mjukdelar och inre organ.

"Tidigare fick vi ibland ta hjälp av Akademiska sjukhusets MR men nu har vi modernare grejer än de. Vi har investerat omkring 100 miljoner kronor i ny teknik. Nästan allt är nytt här."

Planerat tillsammans med ägare och hyresgäst

För Skanska innebar VHC ett miljarduppdrag. Tillsammans med kunden Akademiska Hus och SLU har projektet satsat 1,5 miljoner timmar på planering, projektering, produktion och projektledning. Som mest var 300 personer engagerade på byggarbetsplatsen. Projektet pågick från 2010 till våren 2014.

"Vi har kunnat leverera ett ovanligt mångfasetterat projekt tack vare det fina samarbetet som vi haft med vår kund, Akademiska Hus och deras hyresgäst SLU. Slutresultatet gynnas alltid i samverkansentreprenader där vi har ett förtroendefullt samarbete med våra kunder och där brukarna involveras från början," säger Martin Huss, Skanska Sveriges projektchef, som lett genomförandet.