Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Norrländska skolor renoveras på löpande band

Många svenska skolor byggda på 1960- och 1970-talen behöver renoveras. I norra Sverige pågår flera olika skolprojekt parallellt. Och just skolprojekt har blivit något av en specialitet för Skanska Installation.

Markus Johansson Vännäs

Markus Johansson monterar ett styrsystem för solavskärmning i Vegaskolan i Vännäs.

I Umeå pågår just nu två större renoveringsprojekt på två olika skolor. Det ena är Vegaskolan i Vännäs, som byggs ut med en passivhuscertifierad huskropp. För minimera energiförbrukningen har Skanska Installation monterat energisnåla LED-armaturer med närvarostyrning. Utvändiga soljalusier minskar samtidigt behovet av både uppvärmning och kylning.

Helhetsansvar

Det andra exemplet från Umeå är Östtegs skola. Den byggdes redan 1887 och byggs nu ut för att klara av växande barngrupper. Precis som på Vegaskolan tar Skanska Installation ett helhetsansvar, med installation av kraft, belysning, brand- och inbrottslarm samt ett modernt passagesystem.

– Vi har stor erfarenhet av skolprojekt och jobbar gärna med dem när vi får chansen, säger Göran Wikman, ansvarig för elinstallationer i Umeå.

Tre skolor i Skellefteå

I Skellefteå arbetar Skanska Installations dotterbolag TKI med tre olika skolor parallellt. Kommunen har beslutat att tre gymnasieskolor ska bli två. För att klara av det ökade antalet elever byggs Anderstorpsskolan och Balderskolan om och ut, medan Kaplanskolan byggs om till en grundskola. Eftersom bygget på de tre skolorna sker samtidigt som undervisningen är i full gång krävs det mycket planering för att få ihop elevernas scheman med byggets tidsplaner.

Tätt samarbete

Det har man löst med ett tätt samarbete mellan skolan, totalentreprenören Peab och TKI, som har entreprenaden för både ventilation och VS.

– Vi har haft en gedigen planering innan genomförandet med en bestämd ordning för alla moment för att det ska fungera för alla parter, säger Anders Berglund, distriktschef för ventilation på TKI i Skellefteå.

Projektet med de tre skolorna är det största någonsin för TKI i Skellefteå. Exempelvis har TKI föreslagit och installerat lösningar till de praktiska utbildningarna, vilket inkluderar en spånanläggning med cyklonfilter och en högvakuumanläggning med stoftavskiljning till städning av snickeriet.

Specialkompetens en bristvara

Både i Umeå och i Skellefteå är det en utmaning att driva flera stora skolprojekt på en och samma gång.

– Personal med viss specialkompetens kan bli en bristvara. Men tack vare väldigt engagerade medarbetare så flyter jobben på väldigt bra, säger Göran Wikman.

Text: Michael Nilsson
Foto: Kasper Dudzik

Östtegs skola

Östtegs skola i Umeå byggdes redan 1887.

Filip Carlsson monterar en timer i Östtegs skola.

Filip Carlsson monterar en timer i Östtegs skola i Umeå.