Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Möt Alexandra Stråberg - chef för analys och research

Vad är på väg upp? Vad är på väg ner? Vilka är trenderna i den globala ekonomin och varför? Alexandra Stråberg, chef för research och analys inom Skanska Financial Services, har de flesta svaren.

Alexandra Stråberg, chef för analys och research på Skanska

Skanska Financial Services, fokuserar på den ekonomiska och finansiella utvecklingen på Skanskas marknader och analyserar globala trender. Analyserna används till att vägleda Skanskas koncernledning och affärsenheter.

Fakta och siffror verkar vara vardagsmat för dig. Hur kommer det sig?

Jag har alltid varit duktig på siffror, statistik och matte. Men mitt intresse för ekonomi kommer faktiskt från mitt intresse för människor. För mig är ekonomi väldigt nära psykologi. Jag ser människor bakom alla siffrorna. Individuella val, handlingar och beteenden leder till stora förändringar i makroekonomin. Det intressanta är att förstå varför människor agerar som de gör och hur det förändras under olika omständigheter.

Du tog en master i ekonomi från Stockholms universitet år 2000. Vad har du mer för meriter?

Min bakgrund är inom ekonomisk analys och prognosering, pedagogik, undervisning och kommunikation. Jag har jobbat inom dessa områden på Stockholms Universitet, som nationalekonom på Ekonomistyrningsverket och på Svenskt Näringsliv som chef på ”Ekonomifakta”. Mitt fokus och intresse har alltid varit att förklara komplicerade fakta, siffror och samband, på ett lättare sätt.  

Inga tidigare erfarenheter från vår bransch?

Jag är ingen ingenjör och det här är första gången jag jobbar för ett byggföretag. Jag började för två år sen, så jag är fortfarande nybörjare.

Vad handlar ditt arbete på Skanska om?

Vår verksamhet i Skanska påverkas mycket av de stora förändringarna i vår omvärld. Mina kollegor och jag granskar förändringarna, analyserar dem och gör prognoser med målet att ge Skanskas koncernledning och affärsenheterna optimal och relevant information för deras beslutsfattande.

Så, vart är världen på väg?

Nyheterna idag är fyllda med IS, ebola och skakiga ekonomier i ett flertal länder. Världen går igenom en tuff tid just nu. Men om vi tittar på de större förändringarna utifrån ett längre perspektiv skulle jag vilja peka ut tre stora trender. Urbanisering – människor flyttar in till städerna i stor omfattning. Den åldrande befolkningen – med ekonomisk utveckling kommer ökad livslängd. Det här kan bli en utmaning, men överlag så är det en triumf. Minskningen av den extrema fattigdomen som har halverats under de senaste 25 åren. Det är ett stort steg för mänskligheten. Dessa tre trender har en betydande roll för världens utveckling.

Och vilken inverkan har det på Skanska?

Först och främst fler möjligheter. Människor kommer att behöva bostäder, arbetsplatser, service och infrastruktur. För det andra kommer det ställas högre krav på oss att skapa hållbara samhällen. När människors grundläggande behov är tillfredsställda kommer de fråga efter bättre generella livsvillkor.  

Och vad kan Skanska göra?

Vi har en viktig roll i utvecklingen och byggandet av våra samhällen och om vi vet vart vinden blåser kan vi agera utifrån det och vara bättre förberedda att möta nya uppkommande behov.

Vilka är det största hoten mot en positiv global utveckling anser du?

Innan den finansiella krisen öppnade globaliseringen upp världen. Frihetsfaktorn växte. Sedan dess har vi sett olika typer av polariseringar och gränser komma tillbaka. Polarinseringar i termer av en ökad fokusering på olikheter som kommer från populistiska nationalistiska rörelser och en  ”vi och dom”- attityd. Fler länder stänger sina gränser och missar de stora möjligheter som kommer från utbyten av varor och tjänster. Tuffa ekonomiska förhållanden ser ut att sporra dessa tendenser.

Vad tycker du om atmosfären på Skanska?

Jag tycker den är vänlig, nyfiken, lojal, utmanande och ambitiös. Jag tycker att människorna har ett driv att göra saker bättre, mer effektivt och att hitta nya vägar. Det finns en öppenhet för goda idéer. Jag uppskattar verkligen att atmosfären är öppen och internationell.

Bland dem du beundrar finns den danska författaren och äventyraren Karen Blixten, som skrivit Mitt Afrika, och den svenska 1800-talsfinansministern Johan Gripenstedt. Han introducerade många liberala ekonomiska reformer, obligatorisk undervisning samt stärkte kvinnors rättigheter och öppnade upp den svenska handeln. Varför beundrar du dem?

Jag beundrar människor som är äventyrliga och arbetar hårt för det de tror på, även om folk runt dem säger till dem att de har fel. Dessa två var före sin tid och hade drömmar och visioner de följde. Jag gillar den entreprenörsandan och personer som inte är rädda för att misslyckas utan är modiga nog att försöka.