Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

I Jönköpings ormhus krävs tillit

Om en helt ny stadsdel ska skapas så gäller det att byggare och byggherre litar helt på varandra. Och precis så har det blivit i Strandängen i Jönköping, där Skanska tack vare ”full partnering” fått ovanligt mycket frihet och ansvar under bygget av det slingrande Ormhuset längs Vätterns strand.

– Jag hinner inte prata, jag måste bygga huset! hojtar Emil Dahl som susar fram och tillbaka och upp och ner längs det böljande Ormhuset.

Till slut lyckas vi ändå för en kort stund få stopp på den outtröttlige lagbasen och fråga vad han tyckte om att vara en av alla i Skanskas organisation som blev intervjuade av beställaren Vätterhem under upphandlingen.

– Jaa, det var väl bra! Även om jag hellre är ute och bygger än sitter och pratar så var det faktiskt bra att lära känna varandra redan då, särskilt eftersom det nu har visat sig att beställarens representant verkligen är här på bygget så mycket. Vi har hela tiden en väldigt bra dialog om vad och hur vi ska göra.

Överhuvudtaget var det mycket som hände redan under anbudsförfarandet. Vätterhem presenterade ett förslag på hur den nya stadsdelen Strandängens första, spektakulära hyreshus skulle byggas och se ut. Men de efterfrågade inte bara vilken summa byggföretagen skulle ha för att förverkliga det hela, utan ville också ha förslag på alternativa lösningar och förbättringar. Och det var precis vad de fick av Hus Sydost.

– Vi hittade en mängd saker att göra annorlunda, allt ifrån att minska fuktrisker och ta bort köldbryggor till att byta ut den underhållskrävande träfasaden mot tegel. Till slut hade vi dessutom hittat 500 kvadratmeter mer boyta och minskat kostnaden för takkonstruktionen med fyra miljoner kronor, säger projektchefen Olle Strandsäter.

Och så har det fortsatt, tack vare den ganska ovanliga entreprenadformen "full partnering" som i det här fallet innebär total öppenhet och dialog samtidigt som Skanskas arvode för uppdraget är fastställt redan från början.

– Många var nog lite tveksamma i början eftersom det till synes saknas incitament att hitta effektiviseringar när det ändå inte påverkar ersättningen. Men det har faktiskt blivit tvärtom! Tryggheten i att veta vad vi tjänar och att vi är nöjda med det har bidragit till ett fantastiskt samarbetsklimat på alla nivåer och fullt fokus på projektet. Alla vill i grunden ändå alltid göra ett så bra jobb som möjligt, säger Olle Strandsäter.

Text & foto: Anders Egle

Vill du veta mer?

Kontakta Olle Strandsäter