Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

I Halland dominerar kvinnorna

Andelen kvinnor i byggbranschen är fortfarande skrämmande låg, men inom Skanska finns några lysande undantag. I Halland är fyra av fem projektchefer kvinnor, trots att ingen av dem vare sig sökt jobbet eller ens haft ambitionen att bli chef.

Från vänster: Caroline Nilsson, Anna Källström, Marinda Törnlycke och Ingela Hemberg, det vill säga fyra av Skanskas fem projektchefer i Halland, tar en promenad på bryggan till kallbadhuset, strax intill kontoret i Varberg.

– Jag tror faktiskt att det mer handlar om tajming än någon medveten strategi. Det har dykt upp tillfällen då organisationen haft behov av vissa kompetenser och dem har vi motsvarat, och därför blev vi tillfrågade, säger Marinda Törnlycke, som sedan ett år tillbaka är projektchef på Skanskaregionen Hus Väst i Halland.

Liksom kollegorna Anna Källström, Ingela Hemberg och Caroline Nilsson har Marinda gått "den långa vägen" inom Skanska. De har alla rekryterats internt till sina poster, efter att tidigare ha jobbat som alltifrån inköpare till kalkyl- och projektingenjörer.

– Fast med tanke på hur många kvinnor det finns på den typen av tjänster, och att Skanska brukar rekrytera internt, så borde det faktiskt finnas fler kvinnor på ledande positioner än i dag. Att vi är så många här i Halland tillhör ändå undantagen, säger Caroline Nilsson, som om hon får generalisera anar att mäns och kvinnors olika grad av framfusighet spelar en viktig roll i sammanhanget. En observation som Anna Källström delar.

– Det är ju inte ovanligt att killar framhäver sina förmågor på förhand medan tjejer ofta vill göra jobbet först och sedan väntar på bekräftelse från chefen, säger Anna.

Liknande erfarenheter gjorde att Marinda Törnlycke år 2000, efter att ha arbetat i ett år som projektingenjör på Skanska, startade föreningen Minerva, ett nätverk i Halmstad för kvinnor i byggbranschen.

– På den tiden kände jag mig yrkesmässigt helt solo, för man träffade inga andra kvinnor på jobbet, oavsett yrkeskategori. Jag ville utbyta erfarenheter och få stöd från andra i samma situation, men hittade bara två kvinnor till. Fast nu är vi snart 60 medlemmar som träffas regelbundet och jobbar för att få unga tjejer att inse tjusningen med byggbranschen, säger Marinda.

Att utvecklingen gått framåt intygar Ingela Hemberg, som började på Skanska 1990. Nedlåtande kommentarer som "lilla stumpan" hörs inte längre, i stället får hon höra yrkesarbetare säga att det blir trevligare stämning och jargong ju fler kvinnor som ingår i arbetslaget.

– Samtidigt kan man få ta del av ganska tunga saker som kollegor vill prata om, och kanske är kvinnor bättre på att signalera att jobbet faktiskt inte bara är jobb. Alla medarbetare är också individer med familjer och fritid och det bär vi med oss dygnet runt. Om inte minst vi chefer uppmärksammar det så tror jag att alla både mår bättre och gör ett bättre jobb.

Text och foto: Anders Egle