Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Grönt prisregn över Skanska

Skanska har fått pris för fyra olika projekt. Prisutdelningen av Sweden Green Building Awards ägde rum på en galamiddag i Stockholms stadshus den 10 november i samband med konferensen Building Sustainability SGBC14.

Prisutdelningen av Sweden Green Building Awards ägde rum på en galamiddag i Stockholms stadshus i samband med konferensen Building Sustainability SGBC14.

Sweden Green Building Awards delas ut för tredje året till de främsta svenska projekten inom hållbart byggande och stadsplanering. Nytt för i år är att belöna de bästa hållbara anläggningsprojekten i Sverige, såväl färdiga som pågående.

De prisade projekten är:

 • Hagaborgsskolan får priset som Sveriges bästa miljöbyggnad.
  Motivering: "Med Hagaborgsskolan har Karlstad kommun visat att de gör rätt satsningar på miljön för elever och lärare. Skolan har arbetat hårt med att uppnå Miljöbyggnad Guld - med hela 14 av 15 indikatorer på Guldnivå - för att inomhusmiljön ska vara den bästa möjliga i en miljö där man annars ofta sett problem med astma och allergier. Genom att engagera elever och personal kring skolans goda miljöprestanda och göra saker som solcellsanvändningen en del av lärandet har man skapat en skolmiljö som är ett föredöme för resten av landets skolor."

  Hagaborgsskolan blev klar under 2014 och är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld. Skolan är dessutom den första byggnaden i Sverige som klarar alla 15 miljökriterierna som bedöms för att få certifieringen. Sedumväxter på skolans tak binder luftföroreningar, isolerar, dämpar buller och minskar risken för översvämning. Energianvändningen är låg, på trapphusväggarna finns solceller som försörjer skolan med el och de stora fönstren har solavskärmning som styrs av vind, temperatur och solens styrka.
 • Entré Lindhagen
  Motivering: "Skanska har med Entré Lindhagen byggt ett kontor för framtiden, där man inte bara uppnått LEED Platinum för fastigheten, utan även certifierat arbetsmiljön enligt LEED for Interior Design. Med innovativa lösningar som helt egen försörjning av kyla, dagsljusbelysning i hela byggnaden samt ängstak med bikupor som komplement till sedumtaket är Entré Lindhagen ett föredöme för framtida kontor i Sverige."

  Vårt klimatsmarta huvudkontor Entré Lindhagen är självförsörjande på kyla genom Skanskas egen patenterade och mycket energieffektiva lösning Skanska Deep Green Cooling. Andra gröna lösningar är till exempel smarta hissar med regenerativt system och grönt tak med bikupor - ett sätt att bidra med hjälp mot det globala problemet med bidöd, liksom närvarostyrd belysning, miljöpoolbilar och stort cykelgarage.
 • Sjisjka vindkraftpark får utmärkelsen i kategorin ”Innovation och samverkan kring hållbar utveckling av anläggningsprojekt 2014 – färdigställda projekt”.
  Juryns motivering lyder: ”Vindpark Sjisjka – som genom en proaktiv och ärlig dialog såväl inom projektet som med närboende har uppnått hög social hållbarhet samt för innovativa lösningar bland annat avseende transporter i väglöst land och nytänkande vad gäller prefabricering av betongfundament.”

  Sjisjka ligger i Gällivare kommun och projektet är ett samarbete mellan Skanska, OX2 och Jämtkraft. De 30 vindkraftverken försörjer varje år 43 000 hushåll med el. Vindkraftparken ligger i ett skyddat Natura 2000-område, i väglöst land på fjället Sjisjka och därför har alla transporter till projektet skett via järnväg.
 • I kategorin Pågående anläggningsprojekt belönades Spårväg City.
  Juryns motivering var ”Spårväg City Bana Stockholm E1 och E3 - för ett systematiskt och kreativt hållbarhetsarbete som med stort engagemang hos bland annat yrkesarbetare visat på många innovativa och hållbara åtgärder i projektet, såsom tillgänglighetstest i fullskala, bodystorming, vattenbesparing och bioasphalt.”

  Projektet Spårväg City är en del av SLs satsning för att förse Stockholmsregionen med utbyggd, klimatsmart och attraktiv kollektivtrafik. Skanskas del innefattar ombyggnation av befintlig linje 7 samt nybyggnation av spårväg mellan Djurgårdsbron och Värtahamnen. Projektet satsar mycket på hållbarhet och använder CEEQUAL som verktyg och målet för projektet är att nå minst nivå "Very Good" i CEEQUAL.

Konferensen Building Sustainability SGBC14 den 10-11 november och är en av de största nordiska mötesplatserna för hållbart byggande med debatter och föreläsningar med fokus på hållbarhet inom byggande och stadsplanering. Skanska deltogr med flera talare från samt med en monter.