Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Den externa oberoende utredningen av projektet R7 i Tjeckien slutförd

Den externa utredningen utförd av revisionsfirman Deloitte av projektet R7 i Tjeckien har inte identifierat några etiska oegentligheter i samband med projektet.

Däremot fann utredningen att det fanns allvarliga brister i våra interna rutiner och processer. Vid tiden för projektet 2008-2010, liksom i vår interna revision. Dessa brister har nu rättats till, vissa som en följd av det omorganiseringsarbete som genomförts i Tjeckien från 2010 och framåt.