Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Brobyte i den högre skolan

I slutet av augusti var det dags att byta ut tre gamla järnvägsbroar i Lyckseletrakten. Med en speciell metod lyftes de gamla broarna av och de nya på i ett och samma moment.

Det finns många gamla järnvägsbroar runt om i landet. Många inspekteras årligen för att kunna användas på dispens även efter att deras beräknade livslängd tagit slut. Men för tre broar i Västerbotten var tiden för slutlig skrotning kommen i år.

Metoden som användes för att byta broarna är inte ny, men väldigt speciell.

Den nya bron körs på rälsen ut över den gamla bron med en särskild brolyftvagn. Den består i princip av en lång balk upphängd i fyra lyftmaster som vilar på trallor ovanpå rälsen på ömse sidor om bron.

– På balken sitter det en lyftanordning som sänks ner genom den nya bron och fästs i den gamla, berättar Jonas Råman.

Jonas är projektledaren som samordnar och verksamhetsutvecklar allt arbete Skanska gör på järnväg norr om Gävle. Han har tillsammans med produktionschefen Clas Marklund ansvarat för att de nya broarna kom på plats.

Med lyftanordningen kan den gamla bron lyftas upp så pass mycket att den kan vridas 90 grader och sänkas ner på specialbyggda pontoner på bäcken.

– Därefter sänks den nya bron ner på plats. Även landfästena och de lager som bron vilar på byts ut, berättar Jonas Råman.

Slutligen kan rälsen byggas på den nya bron. Där skiljer sig också den nya brons konstruktion från den gamla, tidigare var rälsen fäst direkt i bron.

– De nya broarna har ett betongtråg som fylls med makadam och sedan läggs sliprar och räls på makadamen. Det gör att det i efterhand går att justera rälsen, förklarar Jonas.

Vagnen som används för brobytet är specialbyggd och ägs av företaget Allyft AB som fungerat som underentreprenör i detta projekt.

– För oss är det här ett lyft i raden, men det är klart att så här stora lyft måste planeras noggrant, säger Niclas Kindstedt på Allyft som ansvarade för lyftet på plats.

Allyft har arbetat med tunga lyft i många år. Det var till exempel de som fick uppdraget att lyfta det urspårade tåget i Stockholm för en tid sedan.

– Vi har specialiserat oss på tunga lyft där det inte går att komma åt med en mobilkran. Järnvägsbroar är ett typexempel på det. Att bygga en upplagsplats intill en bro, där man kan ställa en mobilkran, är fruktansvärt dyrt. Det här är en snabb och kostnadseffektiv metod.

Vid de tre brolyften i Västerbottens inland var järnvägen till exempel avstängd i ungefär 60 timmar per bro.

Text: Steve Sandström
Foto: Erland Segerstedt

Vill du veta mer?

Kontakta Jonas Råman