Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Almedalen fortsätter att växa

Antalet arrangemang som ordnades under veckan var ca 3500 stycken. Det är en fördubbling sedan bara tre år tillbaka. Skanska deltog i flera seminarier och anordnade även egna seminarier under veckan.

Johan Karlström och Ardalan Shekarabi om sociala krav i Almedalen 2015

Ardalan Shekarabi, civilminister och Johan Karlström, koncernchef, Skanska.

I möten med politiker och andra intressenter lyftes huvudbudskapen om högre krav i upphandling, åtgärder för att avskaffa bostadsbristen samt mer infrastruktur med alternativ finansiering. Samtliga frågeställningar väckte stort intresse under veckan.

Sociala krav i fokus

Inför Almedalen hade civilminister Ardalans Shekarabi tillsammans med Johan Karlström skrivit en debattartikel om att det är dags att införa sociala krav i offentlig upphandling. Denna fråga väckte stort intresse och var också temat på ett av Skanskas seminarium som anordnades tillsammans med Dagens industri i Almedalen.
 
Skanskas koncernchef och vd Johan Karlström, som talade inför ett fullsatt seminarium, tog bland annat upp projektet i Vivalla som är ett bra exempel där sociala krav ställdes i upphandlingen.  Skanska erbjuder närboende långtidsarbetslösa praktik under renoveringen av miljonprogramområdet. Hälften av de cirka 40 personer som genomgått praktik så här långt har fått arbete.
Genom att ställa tydliga kvalitetskrav kan frågor om arbetsmiljö, social hänsyn och miljö få större betydelse och bli avgörande när ett projekt förverkligas.

Varför finansierar svenska pensionspengar höghastighetståg i Frankrike?

Ett stort samtalsämne under Almedalen handlade om vad våra pensionspengar egentligen ska finansiera. Under ett seminarium i Skandias regi ifrågasattes varför svenska pensionspengar finansierar infrastruktur i andra länder men inte gör det i Sverige. På Swedbanks seminarium berättade infrastrukturminister Anna Johansson att regeringen kan tänka sig att finansiera viktiga infrastrukturprojekt kopplade till nya bostäder utanför statsbudgeten. Att regeringen har öppnat för alternativa finansieringsmöjligheter vid sidan av statsbudgeten öppnar för frågor om hur detta ska gå till och om offentlig-privat samverkan kan vara en möjlig modell.  Skanska framhöll styrkorna med modellen, som visat sig skapa tydliga incitament för att bygga med högre kvalitet och till lägre total driftskostnad än helt offentliga eller privata alternativ. Detta tack vare att alla deltagare ser till livscykelkostnaden av projektet och kommer tidigt in utformning av projektet.
 
Folkpartiet meddelade även under Almedalen att de tänker stoppa reformen av AP-fonderna, där det är tänkt att AP-fonderna slås samman och läggs under en ny myndighet bidrog till att sätta fokus på frågan.

Visioner för Sveriges regioner

Förra året i Almedalen presenterade Skanska tillsammans med Sweco visioner för Öreundsregionen och Stockholmsregionen. Detta år presenterades visionerna för region Norr och för Göteborgsregionen. För Norrlands räkning visade Skanska upp hur Umeå kan se ut 2070. Umeå är då tillväxtmotorn i regionen med 300 000 invånare och en ny internationell flygplats. Det är en stad med en tät citykärna, ett imponerande cykelvägnät och moderna bostadslösningar.  Staden har vuxit med hjälp av satsningar på utbildning och forskning, ett näringsliv präglat av innovation och gränsöverskridande samarbeten.

Vision Norrland2070 - en tillväxtmotor för Sverige

Läs mer om vår vision Norrland 2070 på www.norrland2070.se

Visionen för Göteborg har tagits fram tillsammans med Volvo, Sweco och MTR. 2070 är Göteborg en världsstad och navet i en arbetsmarknad, som omfattar 13 miljoner människor. Ett högeffektivt transportsystem för människor och gods möjliggör bland annat personresor från Göteborg till Stockholm, Oslo eller Öresundsregionen på drygt en timme.

Visionsarbete innebar också att Skanska vann pris för bästa Stockholmsperspektiv. Priset delas ut av region Västerbotten som menar att om Sverige ska hålla ihop behövs en stark huvudstad och för att lyckas med det behöver de lokala och regionala förutsättningarna tas tillvara på.

Vision Göteborg 2070 i Almedalen 2015

Läs mer om vår vision Göteborg 2070 på www.goteborg2070.se