Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Aktuellt

Här hittar du artiklar och nyheter om vad som pågår runt om i Skanskas svenska verksamhet samt att vi tar upp aktuella ämnen och projekt som vi vill berätta mer om. Pressmeddelanden publicerar vi på en egen sida.

 • 2017-02-09

  Skildes på grund av kriget – återförenades på Skanska

  Bilal och Samir träffades på University of Technology i Bagdad när de studerade till civilingenjörer. De var bästa vänner och pluggade tillsammans. Men när de tagit examen bröt Irakkriget ut och de förlorade kontakten. Tretton år senare möttes de av en slump på en utbildning på Skanska.

 • 2017-01-20

  Bortom siffrorna i Davos

  På Skanska säger vi att vi vill bygga för ett bättre samhälle. Det påminner om mottot för The World Economic Forum: “Committed to improving the state of the world”. Här delar Skanskas vd, Johan Karlström, med sig av några reflektioner från årets möte i Davos, Schweiz.

 • 2017-01-14

  Skolprojekt motiverar åttondeklassare

  Varför ska jag lära mig att lösa ekvationer? Vad är poängen med att räkna ut om kvadraten är större än cirkeln? Många elever tror att de aldrig kommer att ha användning för sådana kunskaper. Men de har inte träffat Jenny Adholm.

 • 2017-01-14

  Förarlösa dumprar på Skanskas täkter

  Förarlösa dumprar och grävmaskiner med var sin elkabel. Så kan det se ut på Skanskas täkter en bit in på 2020-talet, om projektet Electric Site lyckas. Volvo CE i Eskilstuna är bas för utvecklingsprojektet.

 • 2016-11-26

  ABC-staden 2.0 - framtidens attraktiva stad

  Stockholm växer och 900.000 fler invånare beräknas till år 2050. Därför behöver framtidens stadsutveckling formas nu, med täta och attraktiva städer där människan står i centrum. ABC 2.0 - Activity Based City, är ett konkret och kostnadseffektivt exempel på hur detta kan uppnås.

 • 2016-06-02

  Första sjukhusdelen överlämnad – nu påbörjas en patientsäker flytt

  Stockholms läns landsting och Karolinska Universitetssjukhuset har fått nyckeln till den första delen av Nya Karolinska Solna. Nu påbörjas ett intensivt arbete med att utrusta och flytta in i det nya sjukhuset. Nära 25 000 föremål ska hitta sin plats, medicinteknisk utrustning trimmas in och personal få utbildning i nya arbetssätt och ny teknik.

 • 2016-11-16

  Slussens arkeologiska fynd

  Stockholms historia håller på att skrivas om med hjälp av spadar och hackor. Fem meter under Slussens betong har arkeologer hittat spår efter gator och söderbor som omkullkastar rådande teorier.

 • 2016-11-15

  Smarta urbana lösningar för en hållbart växande stad

  Skanska och Stockholmshem har ett samverkansavtal för att tillsammans omvandla 1960-talsfastigheter i Årsta, söder om Stockholm, till en europeisk förebild vad gäller hållbarhet. Det är området runt Valla Torg som ska utvecklas med teknik-, energi- och transportlösningar med ekonomiskt stöd från EU-projektet GrowSmarter.

 • 2016-10-20

  Slussen under ytan

  Vilka är de gummiklädda figurer som synts på Saltsjösidan om Slussen? Svaret finns under ytan, här jobbar dykare med att plocka upp gamla ledningar från botten för att göra plats för en ny kaj. Följ med ner i djupet.

 • 2016-10-12

  Bästa renoveringsprojektet - Backa Röd

  Årets bästa renoveringsprojekt. Den prestigefyllda utmärkelsen har de om- och tillbyggda punkthusen i Backa Röd fått. Och de boende i området uppskattar förändringen, även om de, precis som Hus Göteborg, väntar på att de goda erfarenheterna ska komma till nytta i fler av miljonprogrammets hus.

 • 2016-10-12

  Ingenjörerna som ska göra Växjö bäst på integration

  Med Framtidspraktik ger Skanska i Växjö utländska ingenjörer tre månaders yrkesträning. De tre första praktikanterna blev anställda och ser satsningen som en succé. ”Skanska gav mig mitt liv tillbaka”, säger en av praktikanterna.

 • 2016-10-12

  Trafikbom som räddar liv

  Den största faran för trafikvakter är risken att bli påkörd av fordon som inte sänker farten vid vägarbetena. Region Asfalt har därför tagit fram en ny automatisk trafikregleringsbom.

 • 2016-10-01

  Restprodukter ersätter diesel i maskinerna

  Slaktavfall, tall- och rapsolja samt restprodukter från skogs- och jordbruket. Det är några av ingredienserna i det fossilfria HVO-drivmedlet, som nu i rask takt ersätter diesel i arbetsmaskinernas tankar. Och det är inte bara en stor miljömässig vinst – även maskinernas prestanda verkar öka!

 • 2016-10-01

  Skog i Afrika tack vare svensk bussdepå

  Lagom till skolstarten i augusti öppnar den nya, toppmoderna bussdepån i Charlottendal i Gustavsberg utanför Stockholm, ett Skanskabygge från början till slut. Mot alla odds och med hjälp av skogsplantering i Afrika har man lyckats göra anläggningen grön.

 • 2016-09-21

  Förtydligande – Skatteverket stoppar räntesnurra för NKS

  Med anledning av de senaste artiklarna i Svenska Dagbladet klarlägger vi vissa fakta kring finansieringen och skatteförhållandena i NKS.

 • 2016-07-18

  Summering av Almedalen 2016

  Skanska medverkade tillsammans med 40 000 besökare på årets Almedalsvecka då politiska partier, företag och organisationer anordnade närmare 4 000 seminarium. Partiledartalen präglades av svenska värderingar, kriminalitet, jobb/integration och Brexit.

 • 2016-07-04

  Från hårda tider till hopp

  Att hitta ett jobb och lägga grunden till en karriär är en utmaning för vem som helst. Men om man är flykting i ett främmande land, i en främmande kultur, är det ännu svårare. Ziad, Firas och Hamdi står i begrepp att ta detta stora steg.

 • 2016-06-15

  Så mycket mer än bara hus – en konsttävling svetsar samman kvarteret

  Ett 80-tal konstnärer har tävlat om att få smycka kvarteret Örgryte Torp, där Skanska har anordnat en konsttävling med många bottnar: social hållbarhet, trivsel och delaktighet. Här har de boende själva fått vara med och avgöra hur deras kvarter ska förvandlas från en samling hus till en trivsam plats med tydlig identitet.

 • 2016-06-09

  Uppdatering gällande Skanska Brasil

  Som tidigare meddelats inkluderar brasilianska myndigheter Skanska Brasil i den pågående utredningen kring Petrobras. Den brasilianska regeringen har nu lämnat besked om att Skanska Brasil under två år ska uteslutas från att lämna anbud på statliga projekt i Brasilien med anledning av påstådda inblandning i oegentligheter.

 • 2016-06-08

  Skanska betalar skatt i Sverige

  I en genomgång av storföretag i Sverige som Sveriges Television har gjort påstås att Skanska inte betalar skatt i Sverige. Det är fel. Skanska har en mycket konservativ syn på skatt och betalar skatt i alla de länder där vi är verksamma.

 • 2016-06-01

  Stockholms läns landstings innovativa nya sjukhus – robotar och mycket mer

  Stockholms läns landstings framtida sjukvård – där Nya Karolinska Solna (NKS) spelar en avgörande roll – tar ett stort kliv framåt den 2 juni när teamet från Skanskas Swedish Hospital Partners ska överlämna ”nyckeln” till första hälften av detta innovativa sjukhus till Stockholms läns landsting.

 • 2016-11-25

  Första patienterna har flyttat in i nya sjukhusbyggnaden i Solna

  Nya Karolinska Solna-projektet i Stockholm, som är byggt för Karolinska Universitetssjukhuset, tog under söndagen 20 november emot de första patienterna i en del av det nybyggda sjukhuset. Den 27 november sker nästa inflyttning och omfattar delar av barnsjukvården, inklusive barnakutmottagningen.

 • 2016-05-13

  Kosti satsar på framtid i byggsektorn

  Kosti Makdis Afreem kom ensam till Sverige från krigshärjade Aleppo i Syrien för två år sedan. Han drömmer om att jobba inom byggsektorn – och nu får han en flygande start genom en praktikplats hos Skanska i Sundbyberg.

 • 2016-05-13

  Högsta betyg för skolan på landet

  I en skogsglänta ligger en låg, bågformad byggnad med fem huskroppar klädda i mörkbrun panel med inlägg i rött, orange, grönt, gult och ljusbrunt. ”Här i Bärstadsskolan har vi fått det precis som vi ville”, säger rektor Lola Segolsson.

 • 2016-05-13

  Krafttag mot kvartsdamm

  Kvartsdamm kan orsaka silikos och finns på de flesta av Skanskas arbetsplatser. Men nu tar Arbetsmiljöverket krafttag mot skadligt damm. De företag som inte gör tillräckligt drabbas av sanktionsavgifter.

 • 2016-05-13

  Miljonprogram med nya perspektiv

  Två extra våningar, nya balkonger, ny fasad och totalrenoverade lägenheter. Det är ett fungerande recept för ökad integration i samhället! Åtminstone i Borås, där Hus Väst har fått ett tidigare hårt belastat miljonprogramsområde att leva upp och bädda för nya möten.

 • 2016-04-29

  Bomliftarna blir säkrare

  Magnus Idhult, arbetsmiljöutvecklare på Skanska, är en av personerna bakom att klämskydd nu införts på bomliftar. Nya regler gäller inom Skanska från 1 januari 2016.

 • 2016-04-12

  Inspirerar unga att bygga sin framtid

  I en serie nyskapande inspirationsföreläsningar med matchmaking vill Skanska uppsöka och bjuda in personer som står utanför arbetsmarknaden till att bli del av den stora utbyggnaden av Göteborg. Samtidigt får de en chans att bygga upp sin egen tillvaro.

 • 2016-03-24

  Bli volontär på arbetstid

  Inspirera en ung person. Lär någon att simma. Stötta nyanlända flyktingar. Det här, och mer, ska alla Skanskaanställda snart kunna göra en dag om året. På betald arbetstid.

 • 2016-03-24

  Skanska ska vara klimatneutralt 2050

  Skanska Sverige har visionen att bli klimatneutralt år 2050. Längs vägen sätts delmål i klimatarbetet. Hjälp på traven får Skanska av sina referensprojekt, däribland arbetet med den sex kilometer långa väg 815 i nordöstra Halland.

 • 2016-03-24

  Visuellt verktyg underlättar projekteringen

  Veckomöten med alla projektörer, frågor på post-it lappar och tydlighet när det är risk för produktionskrockar. Arbetssättet heter visuell projektering och trots viss skepsis i början är Katarina Ljungquist, som implementerat verktyget vid WTC-bygget i Växjö, entusiastisk över hur smidigt det är.

 • 2016-03-23

  Stockholmsbågen

  Stockholmsbågen är ett gemensamt initiativ från Skanska, Scania, AP3 och WSP. Projektet handlar om att genom en förlängning av Förbifarten skapa en hållbar lösning för miljöanpassad kollektivtrafik och samtidigt skapa förutsättningar för bostadsutveckling i Stockholmsregionen. Idén är att Förbifarten sträcks ut till en båge runt Stockholm.

 • 2016-03-18

  Skanska och Sweco korar Årets samhällsutvecklare 2016

  Jakob Eriksson, student vid Luleå Tekniska Universitet, är Årets samhällsutvecklare 2016. Utmärkelsen är nyinstiftad och delas ut av Skanska och Sweco för andra året i rad. Priset består av 10 000 kronor samt praktikperioder på både Skanska och Sweco.

 • 2016-03-17

  Pierre Olofsson Årets VD inom employer branding

  Pierre Olofsson utsedd till Årets VD inom employer branding samtidigt som Skanska återigen får utmärkelse för den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen.

 • 2016-03-03

  Oculus - En knutpunkt som lyfter

  Det är en byggnad som saknar motstycke i New York - Oculus. Med sin rena vita stålkonstruktion står den i skarp kontrast till Manhattans höga, fyrkantiga skyskrapor, och de utsträckta vingarna ska föra tankarna till en fågel i flykt.

 • 2016-02-22

  Träffa Skanska i Almedalen

  Fler bostäder, ökad sysselsättning och bättre integration. Sverige står inför många utmaningar. Vi på Skanska vill bygga ett bättre samhälle. Lösningarna finns, det gäller bara att politiker och näringsliv tillsammans vågar tänka nytt och bygga hållbart.

 • 2016-01-07

  Tankbeläggning ger vägarna längre liv

  Tankbeläggning är en bra metod för att förlänga vägars livslängd. Därför har två team från Region Asfalt i södra Sverige i sommar gjort stora arbeten längst upp i norr.

 • 2016-01-07

  Backbone North – Sveriges längsta arbetsplats

  När Skanovas nya stamfiber Backbone North dras genom Norrlands inland har Skanska många arbetslag i gång. Bygget har lite skämtsamt kallats ”Sveriges längsta arbetsplats”.

 • 2016-01-07

  Skanska i Visby – experter på kajrenovering

  Lång erfarenhet och gedigen kunskap av arbeten i gränslandet mellan land och hav har gjort Skanska i Visby till specialist på renovering av pirer och kajer – och hamnjobben tycks inte ta slut. Det finns många gamla, slitna kajer på ön.

 • 2016-01-07

  Gammalt och nytt förenas på Årstabron

  ”Denna bro uppfördes under konung Gustaf V:s regering 1925–1929.” Den högtidliga inskriptionen står på Gamla Årstabron i Stockholm. Bron har alltså hunnit bli 90 år och det är dags för en grundlig renovering. Det är ett prestigefyllt arbete på hög höjd på en kulturminnesmärkt byggarbetsplats, som sysselsätter personal dygnet runt.

 • 2016-01-07

  Carlanderska sjukhuset byggs ut på galgbacken

  För 200 år sedan hängdes och halshöggs göteborgare här, men hundra år senare kom man på bättre tankar och byggde i stället ett sjukhem med arkitektur som skulle ha ”på sinne livande verkan”. Nu fullföljer Region Hus Göteborg den mer humanistiska verksamheten genom att nästan fördubbla anrika Carlanderska sjukhusets storlek.

 • 2016-01-07

  Samarbete a och o när Stöpenskolan renoverades

  När Stöpenskolan i Skövde skulle renoveras vann Skanska och Region Hus Väst i Skaraborg upphandlingen. En av anledningarna var det sammansvetsade arbetslaget. Samtidigt fick lagbasen Morgan Johansson en ovanligt fri och kreativ roll som ledde till miljonbesparingar.

 • 2016-01-07

  Precision och service i bergtäkten

  I en bergtäkt, alldeles intill Sälgsjön, några kilometer söder om Gävle, arbetar Andreas Karlsson sedan tre år tillbaka. Här kommer kunderna alltid i första hand och god service är en självklarhet.

 • 2016-01-06

  Skanska lyssnar på elevernas drömmar

  ”Hur vill du att ditt drömsamhälle 2020 ska se ut?” Det kanske vi alla borde fundera på då och då, men just nu reser Skanska runt i Sverige och ställer frågan till tusentals gymnasieungdomar.

 • 2016-01-06

  Emma bygger vinnande lag

  I kategorin ”Bygg vinnande lag” gick årets Silver Rock Award till Emma Wetterstrand, projektchef på Hus Syd i Malmö. Emma är en socialt engagerad chef, som tycker att alla på bygget är lika viktiga och försöker hitta det som triggar i gång var och en.

 • 2015-12-18

  Förtydligande - Nya Karolinska Solna i Svenska Dagbladet

  Med anledning av dagens artikel i Svenska Dagbladet finns det behov att klarlägga några fakta kring Nya Karolinska Solna-projektet.

 • 2015-12-08

  Hallandsåstunnlarna är klara efter en lång resa

  Idag invigdes Sveriges längsta järnvägstunnel. Tågen rusar nu raka spåret igenom Hallandsås i en fart av 200 kmh i stället för snigelfart över åsen. Tågen går oftare och tågseten är längre och tyngre.

 • 2015-12-07

  Havsutsikt att hyra

  Exklusiv adress, vidunderlig utsikt, yteffektiva moderna lägenheter och – inga tillval! Det är vad som ingår i hyran för de 35 hyreslägenheterna som snart står färdiga i Södra Brottkärr i Hovås utanför Göteborg. I en omgivning där villorna kostar runt tio miljoner blir de ett lika sällsynt som välkommet tillskott, både för de boende, för kommunen och för Skanska.

 • 2015-12-07

  Skapar bostäder med rimliga hyror

  Att det inte går att få ekonomi i byggandet av hyreslägenheter är en gammal sanning – med betoning på just gammal. För nu har Skanska Hyresbostäder visat att med Skanskas samlade erfarenhet och kompetens går det visst.

 • 2015-12-07

  Den externa oberoende utredningen av projektet R7 i Tjeckien slutförd

  Den externa utredningen utförd av revisionsfirman Deloitte av projektet R7 i Tjeckien har inte identifierat några etiska oegentligheter i samband med projektet.

 • 2015-11-23

  SvD och sanningen om Nya Karolinska Solna

  Den 7 och 8 november skrev Svenska Dagbladet (SvD) om Skanska och några av våra sjukhusprojekt i Storbritannien, som en del av deras pågående granskning av Nya Karolinska Solna (NKS). Rapporteringen innehöll ett stort antal sakfel. Vi bemöter några av dem nedan. När det handlar om stora skattefinansierade investeringar anser vi att det är viktigt att vara noggrann med fakta.

 • 2015-11-08

  Kommer det att kosta 52 000 kr att byta en lampa på NKS?

  Svenska Dagbladets artikelserie kring Nya Karolinska Solna fortsätter. Senast i helgen tas sikte på sjukvården i Storbritannien i allmänhet och OPS i synnerhet. Vi har identifierat några grundläggande missförstånd.

 • 2015-10-28

  Öppna för nya sätt att finansiera infrastruktur – infrastrukturkommissionen presenterar sin rapport idag

  Idag presenterar Infrastrukturkommissionen sin slutrapport. Uppdraget för Kommissionen har varit att bredda diskussionen om alternativa former för ägande, finansiering och organisering av infrastruktur i Sverige.

 • 2015-10-27

  Skanska hyr ut till EY i STUDIO, Malmö

  Skanska har tecknat ett 10 årigt hyresavtal med EY om 2 142 kvm i STUDIO, ett hus som byggs för att alla beståndsdelar för innovation och kreativitet ska få plats.

 • 2015-10-16

  Skanska är Sveriges bästa företag, enligt journalisterna

  Skanska är Sveriges bästa företag enligt en årlig undersökning, PR-barometern, som företaget Aalund utfört.

 • 2015-10-09

  Nya Karolinska Solna - för att reda ut begreppen

  Det har skrivits en mängd artiklar i Svenska Dagbladet kring projektet Nya Karolinska Solna. Artikelserien granskar främst områden som kostnad, tid, upphandling, insyn och påverkan på sjukvården i regionen.

 • 2015-10-03

  Allt ljus på Partilles nya multiarena

  Idrottslektioner på förmiddagen, en teaterföreställning på eftermiddagen och elitseriehandboll på kvällen.
  I Partille växer en toppmodern multiarena fram med flexibel belysning, ett smartare brandsystem – och gasdetektering i ventilationen.

 • 2015-10-03

  Lysande utsikter för Gängtappen

  65 meter hög blev Gängtappen, också kallad Kockumshuset, Sveriges första skyskrapa 1958. Nu energieffektiviseras och moderniseras ett av Malmös mest kända hus – samtidigt som byggnadens historik och ursprungliga arkitektur lyfts fram.

 • 2015-10-03

  Steril luftmiljö i Södertälje

  1,2 miljarder kronor satsas på en stor om- och nybyggnation av Södertälje sjukhus. I det komplexa och minutiöst planerade jätteprojektet tar TKI ett helhetsansvar för ventilationen och en steril luftmiljö.

 • 2015-09-11

  Skanskas bidrag till flyktingkrisen

  Skanska stödjer människor på flykt genom Röda Korset för att hjälpa till i en humanitär katastrof och akut situation.

 • 2015-08-19

  Komplett erbjudande i Malmö

  Skanska Installation i Malmö erbjuder sedan en tid tillbaka installationer också inom VS. Det betyder att företaget nu har ett komplett erbjudande inom installationer – el, tele & säkerhet, ventilation, VS och automation.

 • 2015-07-07

  Almedalen fortsätter att växa

  Antalet arrangemang som ordnades under veckan var ca 3500 stycken. Det är en fördubbling sedan bara tre år tillbaka. Skanska deltog i flera seminarier och anordnade även egna seminarier under veckan.

 • 2015-07-02

  Norrländska skolor renoveras på löpande band

  Många svenska skolor byggda på 1960- och 1970-talen behöver renoveras. I norra Sverige pågår flera olika skolprojekt parallellt. Och just skolprojekt har blivit något av en specialitet för Skanska Installation.

 • 2015-07-02

  Ventilation i kubik

  Det syns direkt att det inte är ett vanligt kontorshus som byggs. Där är åtta ventilationsschakt, som vart och ett är gigantiskt. De kan försörja fyra vanliga kontorshus av samma storlek som Biomedicum. Det berättar Andreas Udd på TKI.

 • 2015-06-16

  Slut med vibrering av betongväggar

  En ny metod för gjutning av betongväggar skapar både bättre arbetsmiljö och bättre slutresultat.

 • 2015-06-15

  Elbil sparar pengar åt Spårväg City

  Miljöprojektet Spårväg City i Stockholm blev i november först i Skanska Sverige med en egen elbil. Bilen är inte bara bra för miljön, den sparar också pengar åt projektet.

 • 2015-06-01

  Ensamkommande Abbas får praktik på Lidingö

  På Hus Stockholm Bostäder på Lidingö praktiserar just nu för andra gången ett ensamkommande barn. 17-årige Abbas Rezai från Afghanistan tar via Skanska ett steg in i det svenska samhället.

 • 2015-05-26

  Nya Karolinska Solna blir klart i tid och inom budget

  Med anledning av uppgifter i media finns det behov att klarlägga några fakta kring Nya Karolinska Solna-projektet.

 • 2015-05-18

  Skanska kommenterar uppgifter om polisutredning i finsk media

  Enligt uppgifter i finsk media har polisen i Finland en pågående utredning om korruption med koppling till Skanska Finland.

 • 2015-05-06

  Förtydligande Nya Karolinska Solna i media

  Vi vill förtydliga och kommentera nyhetsinslag om att bygga, driva och underhålla Nya Karolinska Solna, NKS.

 • 2015-04-23

  Möt Alexandra Stråberg - chef för analys och research

  Vad är på väg upp? Vad är på väg ner? Vilka är trenderna i den globala ekonomin och varför? Alexandra Stråberg, chef för research och analys inom Skanska Financial Services, har de flesta svaren.

 • 2015-04-15

  Eva - Årets Byggchef 2015

  Eva Torberger, vår distriktschef på region Hus i Göteborg, blev årets Byggchef 2015. Det är sjätte året i rad som Byggcheferna tillsammans med tidningen Byggvärlden delar ut priset.

 • 2015-04-15

  Skanskas hållbarhetschef tionde mäktigaste miljöpersonen

  Johan Gerklev, hållbarhetschef på Skanska Sverige, har utsetts till landets tionde mäktigaste miljöperson av Miljöaktuellt.

 • 2015-04-14

  Fryshuset letar talanger åt Skanska

  Anton Tegelstams väg in i byggbranschen är annorlunda. Han har rekryterats via ett samarbete mellan Fryshuset och Skanska och har nu en provanställning.
  – Jag sitter gärna kvar i den här boden om ett år, säger Anton.

 • 2015-04-07

  Vision Stockholmsbågen

  Sist ut i en seminarieserie av fyra diskuterades hur projekt Stockholmsbågen skall kunna gå från vision till verklighet. Lindhagensalen var fullsatt av åhörare från både näringsliv och politiken när representanter från Skanska, Scania, WSP och AP3 sammanfattade visionen om Stockholmsbågen.

 • 2015-03-24

  Uppdatering gällande Skanska Brasilien

  Brasiliens konkurrensmyndighet (the Administrative Council of Economic Defence, CADE) och revisionsmyndigheten (Comptroller General, CGU) har meddelat att de kommer att inkludera fler företag i den pågående utredningen kring Petrobras, ett av dem är Skanska do Brasil.

 • 2015-03-17

  Kommentarer och bakgrundsfakta till Ekots påståenden om Tjeckien

  Skanska tar mycket allvarligt på misstankar om etiska övertramp. Vi reagerar därför starkt på Ekots påståenden om mutor i Tjeckien.

 • 2015-02-10

  3D-teknik visar det som inte finns

  På Skanska Sveriges nya visualiseringscenter, på huvudkontoret i Stockholm, kan man med hjälp av avancerad teknik röra sig i bostäder, längs vägar och på broar som inte existerar än.

 • 2015-02-10

  Vill locka kvinnor till byggbranschen

  När Carina Johansson bytte yrke från barnskötare till snickare blommade inte bara den riktiga arbetsglädjen ut. Nu delar hon sitt engagemang mellan byggandet på Ringhals kärnkraftverk och nätverkande för att locka fler kvinnor till byggbranschen.

 • 2014-12-09

  Bygger Sveriges bästa äldreboende

  ”Sveriges bästa äldreboende” fanns det en tv-serie som hette för en tid sedan, men snart är det dags att spela in en uppföljare.

 • 2014-12-09

  I Jönköpings ormhus krävs tillit

  Om en helt ny stadsdel ska skapas så gäller det att byggare och byggherre litar helt på varandra. Och precis så har det blivit i Strandängen i Jönköping, där Skanska tack vare ”full partnering” fått ovanligt mycket frihet och ansvar under bygget av det slingrande Ormhuset längs Vätterns strand.

 • 2014-12-09

  Brobyte i den högre skolan

  I slutet av augusti var det dags att byta ut tre gamla järnvägsbroar i Lyckseletrakten. Med en speciell metod lyftes de gamla broarna av och de nya på i ett och samma moment.

 • 2014-11-19

  Nya Karolinska Solna i media

  I nyhetsinslag hävdas att det finns ett avancerat skatteupplägg bakom affären att bygga, driva och underhålla NKS. Det finns anledning att klarlägga vissa fakta runt finansieringen och skatteförhållandena i NKS.

 • 2014-11-11

  Grönt prisregn över Skanska

  Skanska har fått pris för fyra olika projekt. Prisutdelningen av Sweden Green Building Awards ägde rum på en galamiddag i Stockholms stadshus den 10 november i samband med konferensen Building Sustainability SGBC14.

 • 2014-10-27

  I Halland dominerar kvinnorna

  Andelen kvinnor i byggbranschen är fortfarande skrämmande låg, men inom Skanska finns några lysande undantag. I Halland är fyra av fem projektchefer kvinnor, trots att ingen av dem vare sig sökt jobbet eller ens haft ambitionen att bli chef.

 • 2014-10-27

  Vita klippor med gröna hemligheter

  Klipporna, Skanskas nya regionkontor i Hyllie i Malmö, har redan fått mycket beröm för sin arkitektur. Men det bästa med Klipporna, de 200 miljömålen, är svårare att se.

 • 2014-10-27

  Hellre ett flygplan över skogen än flera konsulter på jorden

  Små, obemannade flygplan är på väg att ta över allt fler tidsödande, riskabla och dyrbara arbetsuppgifter. Ett exempel på det kan man se på en bergtäkt i Småland.

 • 2014-08-13

  Skanska tar vara på sola i Karlstad

  Om solen skiner mer i Karlstad än på andra håll ska vi låta vara osagt, men staden är i alla fall platsen för ett framåtblickande solenergiprojekt. Solstrålarna ska tas om hand på ett helt nytt sätt och ge både värme och kyla.

 • 2014-08-13

  Praktikant med 15 års erfarenhet

  I femton år har hon byggt hus i Irak, vägar i Förenade Arabemiraten och lyxbostäder i Qatar, men i Sverige har det tagit nästan tio år och hundratals jobbansökningar innan ingenjören Raghad Jasim till slut fick en praktikplats. Nu får hon äntligen visa vad hon går för hos Skanska.

 • 2014-08-13

  Litet gäng för stora projekt

  För riktigt stora projekt krävs det – ett litet gäng! I alla fall när det kommer till att lyfta och flytta tunga broar och balkar i stål och betong. Skanskas speciella ”Stålgrupp” utgörs av fyra extremt specialiserade yrkesarbetare.

 • 2014-07-08

  Nytt djursjukhus för Lord

  Djursjukhus byggs inte varje dag i Sverige. Men nu har det skett för andra gången på 100 år. Till Universitetsdjursjukhuset i Uppsala kommer årligen 5 500 hästar och 20 000 hundar och katter för undersökning och vård. Och det nya sjukhuset ökar kapaciteten ytterligare.

 • 2013-11-20

  Ombyggnad av Vivalla i Örebro ger arbetslösa chans till arbete

  I ett brett upplagt partneringprojekt renoverar Skanska miljonprogramsområdet Vivalla i Örebro i nära samarbete med de boende som får arbetslivspraktik.