Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

150 000 bin på taket till Skanskas nya huvudkontor

Nu inleds förberedelserna med hjälp av två biologer och ekologiska biodlare i stan; Karolina Lisslö & Josefina Oddsberg från företaget Bee Urban. Det första steget är att de båda just gått Skanskas 3-timmars fallskyddsutbildning. Fall från hög höjd är nämligen den vanligaste orsaken till allvarliga olyckor på byggarbetsplatser. Utbildningen innehåller både teori och praktik.

Här få de testa säkerhetssele för arbete på hög höjd.

– Det är kul att få vara med i planeringsstadiet redan innan byggnationen är klar. Och det är en mycket bra investering för oss eftersom alla våra bikupor står på tak i Stockholms city. Nu känner vi bättre till riskerna och även reglerna, säger Karolina Lisslö, en av grundarna till Urban Bee.

– Det är långsiktiga samarbeten av det här slaget som vi eftersträvar, för att få till hållbara städer med planerade bigårdar, säger Josefina Oddsberg en av grundarna till Urban Bee.

Bidöden är ett växande problem. De senaste åren har det kommit rapporter om hur bin dör i runt om i världen, vilket kan leda till förödande konsekvenser för livsmedelsproduktionen och matförsörjningen, eftersom de flesta grödor och växter pollineras av bin. Sverige är tyvärr inget undantag, här minskar också antalet bin kraftigt. Anledningarna är många, bland annat förändringar i det moderna jordbrukslandskapet, skadliga bekämpningsmedel och sjukdomar.

– Att ha bin på taket rimmar helt med vårt hållbarhetsarbete. Syftet för Skanska är att visa att vi vill vara med och ta samhällsansvar. Med små, enkla men värdefulla insatser kan vi förhoppningsvis bidra till bins överlevnad men också hjälpa till att uppmärksamma den globala bidöden, säger Christine V. Gustavsson, Knowledge Sharing Manager på Skanska.

Finns det risk att några bin hälsar på inne på sammanträdesrummen?

Bin är bara intresserade av blommor och de är inte alls aggressiva på det sätt som getingar ibland kan vara.

Vad har bin och Skanska gemensamt?

Samhällsbyggare, flitiga och måna om hälsa och säkerhet.

Företaget Bee Urban grundades av Karolina Lisslö & Josefina Oddsberg vars syfte är att sprida medvetenhet, kunskap och pollineringseffekten av bin och deras inverkan på såväl lokal som global skala.