Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Pressmeddelande
2015-09-02 08:45 CET

Skanska bygger om Slussen i Stockholm för cirka 2 miljarder kronor

Stockholms Stad har genom offentlig upphandling valt Skanska som entreprenör för de två största projekten inom ramen för Slussens ombyggnad. Ordersummorna är på cirka 1 250 respektive 750 miljoner kronor, vilket bokförs av Skanska Sverige i tredje kvartalet 2015.

Slussen

Det ena kontraktet, Entreprenad SN 71, omfattar arbeten i anslutning till slussanläggningen med kajer – bland annat rivning, schaktning, pålning, grundläggning samt betong- och stålkonstruktioner. Det är den enskilt största entreprenaden i ombyggnaden som syftar till att bättre anpassa Slussen för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. 

Det andra kontraktet, Entreprenad SN 81, omfattar Slussens nya konstruktioner på Södermalm. Här ingår bland annat betongkonstruktioner för Katarinavägen, Hornsgatan, Södermalmstorg, västra delen av Stadsgårdsledstunneln, Atrium/knutpunkt och anslutning mot den nya huvudbron.

Byggarbetena påbörjas sommaren 2016 och beräknas vara klara 2022. Kontrakten kommer att genomföras i utökad samverkan med beställaren, så kallad partnering.

Skanska Sverige har cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2014 till drygt 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2014 cirka 1 700 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Ladda ner

Kontaktinformation

Kontakta: Edvard Lind,
Telefon: +46 10 44 88 808
Mejl: Edvard Lind »

Kontakta: Eva Rosman , Kommunikationsansvarig
Företag: Stockholms stad
Telefon: 08-508 264 43