Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Strategi och miljömål

Om vi ska klara av de utmaningar vi står inför är det dags att gå från ord till handling. Vi på Skanska ägnar oss redan åt grönt byggande. Vi gör det för att minska vår påverkan på miljön men också för att det helt enkelt är en bra affär, både för våra kunder och för oss.

Strategi och miljömål

Vi ser det gröna byggandet som färgkarta med ett tydligt mål: det riktigt gröna samhället.

För att visualisera denna utveckling, från dagens byggstandard till ett byggande utan negativ miljöpåverkan, använder vi tre färger.

Beige markerar startpunkten – då vi följer lagar, regler och standarder. Mycket av det vi bygger i dag motsvarar detta. Men vi vill mer. Därför bygger vi mer och mer grönt.

Grönt står för ett byggande som är betydligt bättre än dagens byggnorm. Vi har redan flera gröna referensprojekt som är bra steg på vägen mot vårt slutmål.

Mörkgrönt är vårt slutmål. Det är när vår påverkan på miljön helt enkelt är noll, eller så nära noll som möjligt.

Slutmålet: det riktigt gröna samhället

Som samhällsbyggare har vi mycket att bidra med för att skapa ett grönare samhälle.

För att ta oss från beige till mörkgrönt krävs ett mer holistiskt förhållningssätt till omvärlden – att inte bara bygga ett hus eller en bro eller en fabrik, utan att se till att det vi bygger fungerar i sin miljö utan att medföra negativa effekter på omvärlden, nu eller under någon del av sin livstid.

Tekniken är inget hinder

Redan i dag har vi mycket av kunnandet och verktygen som tar oss mycket långt på vägen mot ett riktigt grönt samhälle. Självklart kommer tekniken att bli mer förfinad, effektivare, billigare och lättare att använda. Men det finns ingen anledning att vänta på bättre teknik.

Det behöver inte vara dyrare att bygga grönt. Faktiskt är det så att lösningarna vi arbetar med kan leda till stora besparingar även i fråga om pengar. En lite större investering ger desto större besparingar över tiden. De ekonomiska fördelarna blir dessutom större när kostnaderna för energi, vatten och avfallshantering ökar.

Det finns inte en lösning på de problem vi står inför: det finns tusentals. Och lösningarna blir fler och bättre. Vi är mitt inne i en intensiv utveckling i grönt tänkande och grönt samhällsbyggande. Med omkring 3 000 Skanska-projekt igång i Sverige samtidigt samlar vi ständigt på oss mer erfarenhet och mer kunnande för att komma framåt.