Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Miljöcertifieringar

Miljöcertifieringarna gör det lättare att ställa miljökrav och prioritera rätt miljöåtgärder. Systemen har hög trovärdighet vilket i sin tur förenklar kommunikation om miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda. En miljöcertifierad byggnad kan även stärka varumärket och minska framtida risker.

LEED, BREEAM, GreenBuilding, Svanen, passivhus och Miljöbyggnad är de vanligaste miljömärkningssystemen.

Vi på Skanska vill lyfta fram det system som heter LEED eftersom det är ett internationellt, heltäckande miljöcertifieringssystem som ger stora möjligheter att driva på utvecklingen av ett grönt byggande.

Miljöcertifieringar – en jämförelse

Det finns i dag många olika miljömärkningssystem för byggnader vilket gör det svårt att välja och veta vad de olika märkningarna står för. De kan inte jämföras rakt av, bland annat eftersom de hanterar liknande frågor på olika sätt.

Skanska hanterar alla de vanligaste systemen och vi hjälper dig att förstå vad de innebär.

För att få en övergripande bild av vilka frågor de olika systemen hanterar har vi gjort en analys med nedanstående sammanställning. Vissa system hanterar bara en fråga, som till exempel energi, medan andra tar ett helhetsgrepp. Bäst är att ha med miljömärkningssystemet i ett så tidigt skede som möjligt och det är även ett bra stöd i projekteringen. Samtliga miljöcertifieringar fyller en funktion och utvecklar byggbranschen i en mer grön riktning.

Sweden Green Building Council (SGBC)

Målet med Sweden Green Building Council är att gemensamt utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet inom bygg- och fastighetsbranschen. Forumet samlar branschens olika initiativ och påverkar beslutsfattare, sprider kunskap och arbetar fram verktyg för att nå konkreta resultat som förbättrar byggnaders miljöpåverkan.

Allt fler kunder vill exempelvis kunna jämföra olika byggnaders miljöprestanda på ett objektivt sätt. Att välja en internationellt gångbar standard blir därför en av de första konkreta aktiviteterna för SGBC.

Sweden Green Building Council (SGBC) bildades 2009 där Skanska ingår tillsammans med elva andra byggherrar, fastighetsbolag, byggbolag, andra företag och organisationer. Skanska är en av de tolv grundarna av organisationen.