Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Energi och klimat

Att utveckla och bygga energieffektiva bostäder och lokaler är ett av Skanskas största bidrag för att minska klimatpåverkan. Ett hus största miljöpåverkan är nämligen energibehovet under de 50-100 år som byggnaden används.

Energi och klimat

En av byggbranschens största utmaningar är att ta fram lösningar som leder till en så effektiv energianvändning som möjligt. När energianvändningen minskar så minskas även klimatpåverkan. Att använda mindre energi leder dessutom till stora ekonomiska besparingar.

Energieffektvitet i hela kedjan

Vi ser till energieffektiviteten i hela kedjan – från energikällan fram till användning i byggnaden – när vi bedömer en byggnads energieffektivitet och miljöpåverkan.

Genom att använda detta vidare perspektiv undviker vi att välja lösningar som förefaller energieffektiva men inte är det. Liten mängd köpt energi är inte automatiskt samma sak som liten mängd primärenergi eller liten mängd koldioxidutsläpp.

Vi kan och vill göra mer

I dag står byggnader för cirka 38 procent av Sveriges totala energianvändning. Regeringen har satt upp ett mål som innebär att energianvändningen per uppvärmd area i byggnader ska minska med 20 procent till 2020 och 50 procent till 2050 (i förhållande till år 1995).

Skanskas uppfattning är att utvecklingen måste snabbas på, för vi kan och vill göra mer.

Vi är mitt inne i en intensiv utveckling i grönt tänkande och grönt samhällsbyggande. Med omkring 10 000 Skanska-projekt igång samtidigt på tre kontinenter samlar vi ständigt på oss mer erfarenhet och mer kunnande för att komma framåt.