Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Ledning och organisation

Skanska i Sveriges verksamhet är indelad i fyra affärsområden; Byggverksamhet, Bostadsutveckling, Kommersiell utveckling och Infrastrukturutveckling. Här presenteras vår VD och ledningsteamet för Skanska Sverige samt vår organisation.

Skanska Sveriges organisation

Ledning

Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige

Gunnar Hagman
Vd

Kenneth Nilsson, COO/Operativ chef Skanska Sverige

Kenneth Nilsson
COO/Operativ chef

Per Åkerman, Asfalt och Betong, Vice VD Skanska Sverige

Per Åkerman
Asfalt och Betong
Vice vd

Håkan Stenström,  Hus Bostäder, vice vd Skanska Sverige

Håkan Stenström
Hus Bostäder
Vice vd

Lars Jonson, Hus Kommersiellt, vice vd Skanska Sverige

Lars Jonson
Hus Kommersiellt
Vice vd

Lars Lindberg, Väg och anläggning, vice vd

Lars Lindberg
Väg och anläggning
Vice vd

Alexandra Laurén, Affärsutveckling, Skanska Sverige

Alexandra Laurén
Affärsutvecklingsdirektör
Vice vd

Magnus Persson, CFO/Ekonomi- och finansdirektör Skanska Sverige

Magnus Persson
CFO/Ekonomi- och finansdirektör

Anna Wenner, HR-direktör

Anna Wenner
HR-direktör

Helena Knutsson, Chefsjurist Skanska Sverige

Helena Knutsson
Chefsjurist

Anders Erlandsson, Arbetsmiljö och hållbarhet Skanska Sverige

Anders Erlandsson
Direktör för arbetsmiljö och hållbarhet