Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Kort om Skanska


Medarbetare

I Sverige är vi cirka 11 000 medarbetare. I övriga världen har vi ytterligare 56 600 arbetskamrater.

Intäkter

Intäkterna för bygg- verksamheten i Sverige 2012 blev 30,5 miljarder kronor. Globalt blev det 132 miljarder.

Genomförda projekt

I Sverige genomförde vi 2012 över 3 500 projekt. I övriga världen färdigställde vi 10 000 projekt.

Internationell verksamhet

Vi finns i nio länder i Europa, USA och Latinamerika. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Finansiella nyckeltal koncernen 2013 

Intäkter: 136,3 mdr
Orderstock: 139,6 mdr
Resultat efter finansiella poster: 4,9 mdr
Avkastning på eget kapital: 17,4%

Skanska är listat på OMX Nordiska Börs och huvudkontoret ligger på västra Kungsholmen i Stockholm.
Mer finansiell information på Skanskas koncernwebbplats »