Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Inköp som optimerar projekten

Att samarbeta med oss på Skanska innebär också att du kan ta del av marknadens bästa produkter och priser. Vi har en effektiv inköpsprocess, specialister med expertkunskap och tydliga logistiklösningar som kommer dig som kund till godo.

Inköpsenhet med expertkompetens

I Skanskas nordiska inköpsenhet arbetar specialister som har expertkompetens inom de viktigaste inköpskategorierna. De har en tydlig överblick gällande leverantörer, produkter, priser, möjligheter och risker. Inköpsspecialisterna arbetar både internationellt och nationellt och kan integrera det lokala perspektivet med det internationella.

Ramavtal ger oss en ökad förhandlingsstyrka

För att kunna erbjuda dig som kund de bästa avtalen i just ditt projekt så har vår nordiska inköpsenhet tecknat nordiska, nationella och lokala ramavtal. Genom dessa kan vi göra stora inköpsvolymer och få en ökad förhandlingsstyrka. Vi arbetar också med skalfördelar och samordningsmöjligheter för att sänka totalkostnaden för våra kunder.

Kvalificerade leverantörer

För oss är etik, miljö och säkerhet mycket viktigt. Därför är det naturligt att våra leverantörer också sätter detta i fokus. Vi vill bygga relationer med underentreprenörer baserat på god etik och sunda värderingar. Därför har vi knutit till oss ett antal företag inom viktiga kompetensområden som vi vet lever upp till våra högt uppsatta krav.

Logistikspecialister effektiviserar och synkroniserar

Skanskas logistikspecialister ser till så att logistiken fungerar i. Genom ständigt förbättrade logistiklösningar har vi bland annat minskat antalet leveranser till arbetsplatserna vilket i sin tur leder till färre olyckor och mindre störningar. En noggrann planering leder dessutom till att tid sparas i projekten.

Tydlig inköpsprocess optimerar projektet

För att alla projekt ska löpa så smidigt som möjligt har vi en tydlig inköpsprocess som effiktiveserar arbetet.