Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Att vara leverantör till Skanska

Vi ställer höga krav på oss själva när det gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö och hur vi uppför oss. Samma höga krav som vi ställer på oss själva, ställer vi även på de leverantörer som vi samarbetar med. Här har vi samlat de dokument som du som leverantör behöver ta del av.

Våra värderingar

Skanska strävar efter att bli världsledande inom områdena säkerhet, hälsa och miljö. I de samhällen och miljöer där vi är verksamma har vi ett ansvar att agera rätt i alla situationer. Det är också viktigt att vi gör rätt mot våra anställda, affärspartners och samhället i övrigt. För oss är det därför viktigt att du som är leverantör tar del av och stödjer våra värderingar och vår uppförandekod (Code of Conduct).

Miljö

Miljö är ett prioriterat område för oss på Skanska och för att vi ska kunna bli den gröna ledande projektutvecklaren och byggentreprenören måste de leverantörer vi samarbetar med dela vår ambition och följa de miljökrav som vi arbetar efter.

Tillsammans med våra leverantörer och underentreprenörer arbetar vi för att fasa ut farliga ämnen. Skanska är en av initiativtagarna till BASTA och är medlem i Byggvarubedömningen.

Vi bygger grönt och arbetar ofta med miljömärkningar av byggnader som exempelvis LEED, Svanen och Miljöklassad byggnad. Vi hjälper dig att förstå vad de innebär när du levererar material och tjänster till våra miljöcertifieringsprojekt. Vi söker alltid nya samarbetspartners som vill utveckla framtidens gröna lösningar.

Arbetsmiljö

Vi vill att alla på våra arbetsplatser, vilket inkluderar inhyrd personal, anlitade underentreprenörer (UE), sidoentreprenörer (SE), andra samarbetspartners och egna anställda ska trivas, känna respekt för varandra och komma hem från jobbet med liv och hälsa i behåll.

Många olyckor orsakas av människors beslut och handlingar vilket gör att de kan förebyggas. Med detta som bakgrund ställer vi krav på alla som uppehåller sig på våra arbetsplatser, följer våra Allmänna ordnings- och skyddsregler.