Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Fakturering

Vi på Skanska vill att du som leverantör ska få betalt i tid och på ett säkert sätt. Vi erbjuder därför våra leverantörer två olika alternativ.

Webbfakturering via e-Build

e-Build är en branschgemensam kostnadsfri webbtjänst för fakturering. Efter registrering kan fakturor enkelt skapas i ett webbformulär och skickas till Skanska.

Webbfakturering riktar sig till leverantörer:

  • med lägre fakturavolym till Skanska (1-250 fakturor per år)
  • som snabbt och kostnadsfritt vill komma igång med e-fakturering
  • som saknar anpassat affärssystem

Börja fakturera Skanska elektroniskt genom att skapa ett användarkonto på e-Build där finns även användarguide för hur du går tillväga. Du kan skicka din första e-faktura redan idag.

Fakturering via vår IT-partner

Är ni en leverantör med stor fakturavolym till oss, och har ett anpassat affärssystem för elektronisk fakturering, är traditionell elektronisk fakturering via vår IT-partner förmodligen den bästa lösningen. För att ansluta till traditionell elektronisk fakturering har vi en anslutningsprocess innan ni kan gå i produktion.

Under rubriken ”Specifikationer för IT-tekniker” hittar era IT-tekniker den information de behöver för att ansluta er till fakturering via vår IT-partner.

Registrera dig här för att komma i kontakt med oss och få mer information om hur ni kommer igång med fakturering via vår IT-partner.