Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Digitala utbildningar leverantörer

Vi ställer höga krav på att alla som arbetar på Skanskas arbetsplatser bidrar till en säker och hälsosam arbetsmiljö. Här har vi samlat digitala utbildningar som ger våra leverantörer en introduktion till några av våra säkra arbetsmetoder.

Så funkar det

Utbildningen är en interaktiv webbkurs som avslutas med ett kunskapstest. För att få godkänt krävs att du svarar rätt på samtliga frågor. Utbildningen kan genomföras individuellt eller i grupp. 

Om du går utbildningen själv, gör du det avslutande kunskapstestet digitalt. Efter godkänt test kan du skriva ut ett diplom och visa det för Skanskas produktionsledning.

Genomför ni utbildningen i grupp, förbereder ansvarig chef det avslutande kunskapstestet genom att skriva ut frågorna och dela ut dem till deltagarna. Länk finns på utbildningens startsida.

Efter godkänt test skriver ansvarig chef ett intyg där namn på utbildning, datum, företagsnamn och deltagares namn framgår. Intyget överlämnas sedan till Skanskas produktionsledning.

Säker schakt

Säker schaktning utförs på en av Skanskas arbetsplatser.

Schaktning är ett arbete med förhöjd risk. Därför gäller Skanskas säkra arbetsmetod alla som utför schaktarbeten på våra arbetsplatser.

På Skanska ska schaktarbeten alltid bedrivas med en effektiv förberedelse- och genomförandeprocess för att vi ska uppnå hög säkerhet och produktivitet. Genom denna digitala utbildning får du kunskap om Skanskas säkra arbetsmetod för schaktarbeten. Den gäller alla som utför schaktarbeten på våra arbetsplatser. 

Utgångspunkten för arbetsmetoden är arbetsmiljölagen, den branschgemensamma skriften "Schakta Säkert" och lärdomar från olika händelser. Genom att följa Skanskas arbetsmetod för säker schakt bidrar du till att göra schaktarbetet så effektivt och säkert som möjligt: för dig själv, för dina kollegor och för din omgivning. Utbildningen Säker schakt är obligatorisk för alla som utför schaktarbeten på Skanskas arbetsplatser.

Starta utbildningen Säker schakt

Lyftoperationer

Två personer lyfter ner material från en lastbil.

Arbetssättet för lyftoperationer omfattar lyft med exempelvis kranar, truckar, traverser, hjullastare, pålkranar, betongpumpar och grävmaskiner.

Denna utbildning ger dig en introduktion till Skanskas säkra arbetsmetod för lyftoperationer. Arbetsmetoden gäller alla som på något sätt är involverad i lyft på Skanskas arbetsplatser. Den beskriver hur våra lyftoperationer ska planeras och genomföras. Utgångspunkten för arbetsmetoden är arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Skanskas globala arbetsmiljöstandard  och lärdomar från olika händelser.

Genom att följa Skanskas arbetsmetod för lyftoperationer bidrar du till att göra arbetet med lyft så effektivt och säkert som möjligt: för dig själv, för dina kollegor och för din omgivning. Utbildningen innehåller de olika faserna som ingår i arbetssättet för lyftoperationer. Den fokuserar på planering, roller och uppgifter och kategorisering av lyft.

Starta utbildningen Lyftoperationer
Starta utbildningen Lyftoperationer engelsk version