Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Effektivare byggprocess med BIM

Idag talar alla i branschen om BIM, och det gör även vi. Ny teknik utmanar den traditionella byggprocessen och gör det möjligt att öka effektiviteten i byggprojekten. Genom BIM hamnar rätt information på rätt plats, dubbelarbetet minskar och kommunikationen mellan projektets olika aktörer förbättras.

 

BIM enligt oss

Många anser att BIM står för Building Information Modelling. Vi på Skanska har dock satt BIM i ett större sammanhang och valt att kalla det för Building Information Management, där Managament står för informationsstyrning från start till mål. 

Samlad information ger högkvalitativa projekt

BIM handlar om smart Informationshantering och om att skapa effektivare byggprojekt genom att använda bra och moderna IT-verktyg och arbetssätt. Genom att samla all information på ett ställe kan vi skapa en obruten informationskedja – från tidig projektering till förvaltningen av byggnaden eller anläggningen. Vi arbetar med BIM för att erbjuda våra kunder mer kostnadseffektiva och högkvalitativa byggprojekt.

Rätt information på rätt plats

BIM inkluderas redan vid projekteringen. 3D-modellen som tas fram innehåller mycket information som sedan återanvänds och delas genom projektets faser. Det kan till exempel vara ritningar, kodade mängder, kalkyler och produktionsplaner. Och med rätt information på rätt plats har alla – från arkitekt, kalkylingenjör och arbetsledare, till beställare och förvaltare – alltid tillgång till rätt information. Till exempel hämtar projektinköparen mängder från modellen istället för att göra nya, egna beräkningar. Och förvaltaren har full kontroll över vad som gjorts med byggnaden sedan den överlämnades.

BIM minskar störningar

BIM har varit en del av många våra projekt. Genom 3D-projektering och 3D-samordning har vi till exempel sett att antalet störningar i produktionen har gått ner. Det leder till att projektets framdrift flyter på som planerat utan onödiga avbrott.

Global expertgrupp sprider kunskap

Vi är verksamma på 13 marknader runt om i världen. BIM-utveckling sker inom samtliga marknadsområden. Våra erfarenheter och lärdomar samlar vi i vår globala expertgrupp. Expertgruppen uppgift är att sprida kunskap och erfarenhet av BIM mellan kollegor i alla länder. På så sätt tar vi till vara på vår globala styrka.

Viktiga fördelar med BIM

Arbetsberedningar och säkerhetsplanering. Visualisering av projekt är oslagbart när det kommer till att förstå hur arbetet ska utföras och för att identifiera risker kopplade till olika arbetsmoment.

Mängdavtagningar. Mängdningen blir mer exakt med BIM. Framförallt totalytor har hög tillförlitlighet och är väldigt smidiga att ta ur modellen.

Kommunikation. Den visuella tydligheten gör det enklare att kommunicera med beställare, projektdeltagare och människor som påverkas av våra projekt.