Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Projektfastigheter i Limhamns Sjöstad, Kv Cementen

På Limhamn i Malmö pågår ett arbete med att förvandla stora delar av det gamla hamnområdet till en ny stadsdel. Skanska erbjuder nu investerare att vara med och förvärva projekt i Limhamns Sjöstad.

Preliminär specifikation grönt markerade kvarter

Skanska planerar att utveckla drygt 200 lägenheter fördelat på ett flertal fastigheter i Limhamns Sjöstad. Vi erbjuder nu investerare möjligheten att förvärva projekt enligt den preliminära specifikationen vad gäller ytor för grönt markerade kvarter.

Nedan ses de investeringsmöjligheter som finns i området som grönt markerade kvarter. Indikerad BTA, BOA/LOA bygger på en programhandling för kvarteren. Antal lägenheter revideras efter önskemål.

 

Byggrätt kvm

BTA kvm

BOA kvm

LOA kvm

Antal lgh

Kv F

9 363

9 339

7 403

-

99

Kv H

9 334*

8501

6578

-

86

* kan avvika mot senare fastställd byggrätt

Om Limhamns Sjöstad

Limhamns Sjöstad planeras i det gamla hamnområdet i Limhamn. Området kommer innehålla mer än 4 000 bostäder med blandade upplåtelseformer. Här planeras också för park, förskola och en viss del kommersiell service. I området planeras även ett parkeringshus med kommersiell användning i bottenplan.

Limhamns Sjöstad bjuder på en lugn miljö mellan Öresunds kustlinje och Limhamns pittoreska stadskärna. I Limhamn finns flera förskolor och en 0-9 skola. Gymnasieskolor och högskola finns inom ett par kilometer. Just nu byggs också Glasbruksskolan (F-6) i Limhamns Sjöstad och fler skolor och förskolor är på gång.

Från Limhamn Sjöstad når man snabbt och lätt centrala Malmö liksom den nya stadsdelen Hyllie i söder.

Cementenområdet, där Skanska planerar att utveckla fastigheter, är indelat i tre delområden, nordvästra, södra och sydvästra Cementen och kommer färdigutbyggt att innehålla ungefär 2 500 bostäder.

Läs gärna mer på Malmö stad hemsida om Limhamns Sjöstad

Förmer information kring vårt erbjudande vänligen kontakta:

Daniel Ryman
Affärsutvecklare
Region Projektutveckling Kommersiellt
Tel: 010 - 448 31 57
sms:070 - 660 31 39
E-post: daniel...@skanska.se