Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Skanska Hyresbostäder

Skanska Hyresbostäder utvecklar, bygger, och förvaltar moderna och prisvärda hyresrätter på utvalda marknader i Sverige.

Utveckling bedrivs såväl för intern förvaltning som för externa fastighetsägare. Skanska Hyresbostäder är ett helägt dotterbolag till Skanska AB.

Våra lägenheter är utformade för att du ska trivas. Modern och funktionell design kombineras med effektiva planlösningar. Yrkesstolthet och långa erfarenhet innebär väl genomtänkta lösningar och kvalitetsval. Allt detta ger dig förutsättningar för ett bekymmersfritt boende.

Ett ansvarsfullt byggande

För Skanska är ett socialt hållbart samhälle viktigt. Vi vill hjälpa till att bygga bort bostadsbristen och erbjuda så många som möjligt en chans till eget boende.

Miljöfrågor och ett hållbart samhälle är viktigt för oss. Därför utmanar vi oss själva med att ständigt utveckla nya idéer för ett grönt byggande. Målet är att miljöcertifiera alla våra hus och minska vår miljöpåverkan. Då är det en styrka att vara ett globalt företag med spetskompetens.

Läs mer om Skanskas mål och värderingar »

Skanska som samhällsutvecklare

Skanska arbetar aktivt med att köpa eller hyra mark av kommuner för att utveckla hyresbostäder, bostadsrätter eller kontor. Vi vill bidra till att skapa attraktiva, spännande och gröna städer med mångfald.

Letar du efter investeringsmöjligheter?

Skanska Hyresbostäder är en stabil och långsiktig partner som bygger för ett långsiktigt ägande. Hög kvalitet i kombination med låga drifts- och underhållskostnader gör våra hus attraktiva som investeringsobjekt.