Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Hallandsås

/Envis som en Åsa

En väckarklocka och ett genombrott för miljön

De många turerna och utmaningarna kring Hallandsåstunneln utgjorde en vändpunkt för Skanskas arbete med miljö och hållbarhet.

Hallandsås är ett av de sista hindren för dubbelspårig snabbtrafik på Västkustbanan. Lösningen är två tunnlar om vardera 8,7 kilometer – de längsta järnvägstunnlarna i Sverige.

Den ena tunneln är redan genomborrad, och den andra är under framdrivande. 2015 kommer det sista hindret att vara undanröjt och de första tågen kan susa fram.

Tågen kommer att kunna passera åsen i 200 km/h, att jämföra med dagens 80 km/h. Dessutom kan tågseten vara dubbelt så tunga och långa jämfört med i dag, och turtätheten kommer att ökas från fyra till 24 tåg per timma.

Transporterna blir bättre, men Hallandsås har blivit en symbol för att mänsklig aktivitet medför risker, i det här fallet miljörisker.

Hallandsåsprojektet inleddes 1992 när det statligt ägda bolaget Svenska Kraftbyggarna Entreprenad stötte på patrull redan efter tiotalet meter.

Efter en ny upphandling fick Skanska uppdraget att spränga och täta tunnlar 1996. Tillsammans med Banverket, som var kunden, kom man 1997 överens om att försöka täta åsen med ett tvåkomponentsmaterial vid namn Rhoca-Gil. De olika komponenterna var oskadliga när de väl hade härdat och polymeriserats, men innan dess var de giftiga.

Men vattnet förgiftades av Rhoca-Gil och läckte ut i närliggande Vadbäcken. Fiskar dog och korna blev sjuka. Arbetet i tunneln avbröts och miljöskandalen kom att dominera löpsedlarna.

Skanska påbörjade omedelbart en storskalig saneringsinsats med arbetare i heltäckande skyddsdräkt.

Efter ännu en upphandling, med nya kriterier, fick Skanska och Vinci gemensamt uppdraget att bygga och driva fram tunneln 2003. Det vinnande anbudet innehöll tunnelborren Åsa, lining och frysning.

För att borren skulle kunna ta sig igenom fryser man de lösare sektionerna. I augusti 2010 kunde man fira genombrottet i den första tunneln.

Hallandsås blev startskottet för bolagets fokus på hållbarhet. Ett av de första stegen var att fasa ut farliga ämnen och införa en kemikaliedatabas för att övervaka och styra kemikalieanvändandet.

År 2000 blev Skanska det första internationella företaget inom bygg- och projektutveckling som fick en ISO 14001-miljöcertifiering av alla verksamheter.

Läs mer på: www.skanska.com/hallandsas

 

01. Tunnlarna genom Hallandsås måste kläs med betong för att inte grundvattnet ska tränga in. Till 5,5 kilometer tunnel går det åt cirka 180 000 kubikmeter betong. Innan man använder råbetongen måste man göra en ingående analys av materialets egenskaper och utföra fälttester av betongen.

02. Arbetet på tunneln genom Hallandsås har inneburit många utmaningar för Skanska genom åren, och förändrade Skanskas arbete med miljö- och hållbarhet.

03. Lär och väx med utmaningen. Hallandsås är en så kallad horst, som är bildad av förskjutningar i berggrunden. Markkvaliteten varierar mellan hårdaste urberg och lösare områden. För att tunnelborrmaskinen ska kunna borra sig igenom hela vägen fryser man ned de lösare områdena i den så kallade Möllebackzonen. Ett 130 meter långt område har frusits ned och förvandlats till en isgrotta med en temperatur på ned till minus 20 grader. Nedfrysningen hejdar dessutom grundvatteninträngningen.

Alla

Vi firar våra första 125 år

Manhattans broar

» Räkna med mig! – Öresundsbron

En verklig genväg – Autostrada A1 i Polen

Säkrare skolvägar – så byggde vi motorvägen Autopista Central

Goda grannar - 10th Street i Washington D.C.

Ska vi bada? Hammarby Sjöstad, ett nytt sätt att leva i en hållbar stad

Sugen på information? MetLife Stadium i siffror

BoKlok - Hemtrevnad i platta paket

Direktsändning från Nya Karolinska Solna

Kyla som förlösande ingrediens – med envishet genom Hallandsås

Svindlande höjder - Empire State Building

Fågel, fisk eller mittemellan? Gissa höjden på Heron Tower