Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Uppdrag

/föryngra broarna i New York

Varje dag korsar över en miljon människor broarna över East River på väg till eller från Manhattan. Människor går, cyklar, kör bil eller tar tunnelbanan över broarna varje dag till och från hem och arbete

Broarna över East River binder samman Manhattan, Brooklyn och Queensboro i New York och ger staden dess karakteristiska puls.

Dessa viktiga länkar blir allt äldre. De fyra mest välkända – Brooklynbron, Manhattanbron, Williamsburgbron och Queensborobron – har över ett sekel på nacken. De byggdes alla mellan 1880 och 1909.

Att stänga en bro helt skulle innebära en ekonomisk katastrof för staden New York. Det går inte ens att begränsa trafiken. Brooklyn-, Manhattan- och Williamsburgbroarna trafikeras vardera av över 130 000 fordon en vanlig arbetsdag. Queensborobron är än hårdare trafikerad, med över 180 000 fordon per dag.

Rekonstruktionsprogram

Staden New York och de federala myndigheterna har avsatt stora summor för att bygga om de äldre broarna. Efter terroristattacken den 11 september 2001 genomfördes förstärkningar för att säkerställa att regionens broar också kan stå emot terroristattacker.

Skanska har varit en viktig aktör i upprustningsarbetena på broarna sedan tidigt åttiotal. De senaste projekten, en uppgradering av Triborough-, Roosevelt Island-, Queensboro-, Williamsburg-, Brooklyn- och Manhattanbroarna, omfattar arbeten för över två miljarder dollar.

Förstärkning mot jordbävning

Renoveringen av broarna omfattar bland annat förstärkning av pyloner, spann och fackverk; utbyte av brobanor och ramper; rekonditionering av kablar; ommålning; förstärkning mot jordbävningar samt uppgraderingar av elsystem och mekanik.

Ett ägarkrav är att renoveringarna genomförs med minsta möjliga störning av trafiken för pendlarna, de boende och företagen. Uppdragen innefattar inte bara att leverera en föryngrad bro till användarna, utan även att göra jobbet utan att hindra trafiken. Noggrann planering, mer arbete under lågtrafik som kvällar och helger och innovativa arbetsmetoder är det som krävs. Begränsningarna har lett till ett nära samarbete med beställarna. Förseningsböter ställs mot bonus för snabba genomföranden. Skanska har hittills aldrig behövt böta för förseningar men har erhållit en hel del bonusutbetalningar.

Fakta:

Manhattanbron, New York, USA
Kund: New York City transportdepartement. Det tredje projektet på Manhattanbron sedan 2000 omfattar utbyte av 600 vertikala kablar. De fyra bärkablarna får nya lindningar.
Kapacitet: Över 130 000 fordon per dag
Färdigt: 2013 (byggd 1909)

Brooklynbron, New York, USA
Kund: New York City transportdepartement.
Kapacitet: Över 130 000 fordon per dag
Färdigt: 2015 (byggd 1883)
Läs mer på www.skanska.com/bridgesofnyc

 

01. Arbete pågår: Arbete på Manhattanbrons sju körfält.

02. Vid påfarten till Queensborobron.

03. Broarna över East River spelar inte bara en viktig roll i New York-bornas liv utan återfinns även i ett otal filmer. Här är ett urval: Ensam är pest (Arthur Hiller, 1984), Once Upon a Time in America (Sergio Leone, 1984), The Cowboy Way (Gregg Campion, 1994), Batman Forever (Joel Schumacher, 1995), Aftershock: Earthquake in New York (Mikael Salomon, 1999), King Kong (Peter Jackson, 2005), I Am Legend (Francis Lawrence, 2007), Linje 1 2 3 kapad (Tony Scott, 2009).

Alla

Vi firar våra första 125 år

Manhattans broar

» Räkna med mig! – Öresundsbron

En verklig genväg – Autostrada A1 i Polen

Säkrare skolvägar – så byggde vi motorvägen Autopista Central

Goda grannar - 10th Street i Washington D.C.

Ska vi bada? Hammarby Sjöstad, ett nytt sätt att leva i en hållbar stad

Sugen på information? MetLife Stadium i siffror

BoKlok - Hemtrevnad i platta paket

Direktsändning från Nya Karolinska Solna

Kyla som förlösande ingrediens – med envishet genom Hallandsås

Svindlande höjder - Empire State Building

Fågel, fisk eller mittemellan? Gissa höjden på Heron Tower