Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Var med och förbättra samhället - varje dag

God kamratanda, stor arbetsglädje och ett varierande jobb. Det är bara några av fördelarna med att jobba hos Skanska. Som yrkesarbetare hos oss är du dessutom med och utvecklar morgondagens samhälle.

Yrkesgrupper på Skanska

På Skanska finns många yrkesgrupper inom byggbranschen representerade. Träarbetare, betongarbetare, väg- och anläggningsarbetare och beläggningsarbetare är bara några av de yrkesroller som finns hos oss.

Yrkesarbetare på Skanska

Våra vanligaste yrkesgrupper

Väg- och anläggningsarbetare

Att vara väg- och anläggningsarbetare är mycket varierande. Du kan jobba med allt från att anlägga parker, grundläggning av hus och lägga rör till att bygga ut väg- och järnvägsnätet.

Väg- och anläggningsarbetare

Träarbetare

Som träarbetare är du med under byggprocessen. Du bygger stommar av trä, det vill säga bjälklag, väggar och tak. Men du kan också jobba med att tillverka gjutformar av trä för betong.

Träarbetare

Betongarbetare

Betongarbetare har en viktig roll i byggprocessen. Arbetsuppgifter består bland annat av att armera, gjuta betongkonstruktioner, formsättning och ytbehandlingar.

Betongarbetare

Byggservice

Att arbeta inom byggservice innebär ett varierande jobb. Det kan exempelvis handla om att hyresgästanpassa ett kontor, reparationsarbeten och mindre ombyggnader.

Byggservice

Beläggningsarbetare

Som beläggningsarbetare blir du en del av ett läggarlag. Att lägga ny asfalt på vägar, broar, tunnlar och viadukter är några exempel på arbetsuppgifter.

Beläggningsarbetare

Lärling på Skanska

En av vägarna till att bli Yrkesarbetare hos oss är via en lärlingsanställning. En sådan anställning kan du söka efter att ha gått färdigt bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet. Efter två och ett halvt år som lärling får du ditt yrkesbevis.

Lärling på Skanska