Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Utvecklas inom Skanska

Skanska är ett stort och internationellt företag. Här i Sverige bedrivs verksamheten inom fyra affärsenheter: byggverksamhet, kommersiell utveckling, bostadsutveckling och infrastrukturutveckling. Det ger dig som jobbar här stora möjligheter att utvecklas och göra karriär inom företaget.

På Skanska finns stora utvecklingsmöjligheter. När du som medarbetare trivs och känner att du utvecklas så gör företaget också det.

Karriärutveckling

En karriär behöver inte alltid vara som en stege utan kan se ut på många olika sätt. Du kan välja att avancera inom ett område för att ta en ledande roll eller att arbete mer specialiserat för att utvecklas inom ett område som intresserar dig.

På Skanska finns oerhört många olika jobb och därför finns också möjligheten att prova på något nytt, utan att byta företag.

Utvecklingsbehov fångas upp

Varje år genomförs en stor utvärdering av alla ledande personer och ett antal nyckelpersoner i varje affärsenhet. Målet är att kartlägga individuella utvecklingsbehov, se till att rätt medarbetare befinner sig på rätt plats och planera för framtidens ledarskap.

Utvärderingen ska utökas så att den också omfattar och fångar upp ett större antal av Skanskas egna talanger. Resultatet ligger sedan till grund för vidareutveckling av den enskilda medarbetaren utifrån styrkor och utvecklingsbehov.

Bli en av våra ledare

Vi satsar mycket på våra chefer och ledare. Vi hoppas att du som är intresserad av att växa in i en ledarposition på Skanska är en person som delar våra värderingar. Att du har förmågan att utveckla våra medarbetare med respekt för individen samtidigt som du fokuserar på resultat och affärsnytta.

Skanska kompetenscenter

Vi tycker kompetensutveckling är viktigt och därför finns Skanska kompetenscenter. Målet är att Skanska ska ha de bästa och mest engagerade medarbetarna i varje roll.

Skanska kompetenscenter ger kompetensutvecklingsinsatser och utbildningar för Skanskas medarbetare på alla nivåer och i hela landet. Årligen utvecklar vi över 700 av våra chefer i ledarskap. Vi har över 500 av våra medarbetare inne i något av våra rollspecifika utvecklingsprogram och erbjuder utbildningar inom våra kärnkompetensområden.

Jobba utomlands

Oavsett om du är yrkesarbetare eller tjänsteman, har jobbat i ett par år eller är en av veteranerna på Skanska så har du chans att jobba utomlands. Internationella utbyten är en positiv erfarenhet, både för dig och Skanska. För många betyder utlandsvistelsen dessutom ett karriärskliv.

Kvinnligt nätverk

AKS står för Affärsnätverket för kvinnor i Skanska och är ett forum för professionell utveckling. Alla kvinnor som är Skanska-anställda är välkomna som medlemmar. Som AKS-medlem får du ett brett kontaktnät inom företaget, inspirerande nätverksträffar och projektbesök, seminarier med ledande kvinnliga förebilder inom näringslivet och en möjlighet att påverka och utveckla Skanska.