Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Jobba utomlands

Som medarbetare på Skanska finns möjligheten att jobba utomlands. Det ger dig en chans att växa som människa och utvecklas i din yrkesroll. Samtidigt som du utvecklas har du också mycket att ge; Skanskas globala verksamhet möjliggör ett stort kompetensutbyte.

Oavsett om du är yrkesarbetare eller tjänsteman, har jobbat i ett par år eller är en av veteranerna på Skanska så har du chans att jobba utomlands. Internationella utbyten är en positiv erfarenhet för både dig och Skanska. För många betyder utlandsvistelsen dessutom ett karriärskliv.

Genom att jobba utomlands får du en bättre förståelse för Skanska och din roll i ett internationellt företag. Du lär känna en ny arbetsmiljö, nya arbetssätt och nya idéer. Samtidigt utökar du även ditt kontaktnät i Skanska-världen och får större förståelse för andra kulturer.

Internationell kunskapsöverföring

Skanskas stora internationella verksamhet möjliggör även ett enormt kompetensutbyte mellan de olika affärsenheterna. Vi har mycket att lära av varandra och ett internationellt utbytesprogram underlättar den kunskapsöverföringen.

Ett av våra utbytesprogram heter Skanska Unlimited. Programmet är öppet för alla medarbetare i alla roller och åldrar, men du måste ha varit anställd två år i Skanska. Vi erbjuder även andra vägar för dig som vill ut i världen.