Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

”Jag hoppas att jag kan inspirera kvinnor”

Lagarbete är Annas ledstjärna och hon har belönats med Skanskas interna globala utmärkelse Golden Rock for Build Winning Teams. Allt Anna gör är genomtänkt, och i sin meritförteckning har hon omsatt sin filosofi i ord.

Detta är Annas filosofi med hennes egna ord:

– Att alla inblandade i ett projekt – kunder, leverantörer och anställda – arbetar tillsammans för att nå uppsatta mål för säkerhet, kundtillfredsställelse, kvalitet, punktlighet, miljö och ekonomi. Som distriktschef ansvarar jag för att projektmedlemmarna har grundförutsättningarna för att uppnå dessa mål. Jag tycker också att alla ska trivas, må bra och ha kul på jobbet.

Anna Linder, distriktschef inom Skanskas väg och anläggningsverksamhet i Stockholm, började på Skanska som projektingenjör 1999 och avancerade till att vara projektledare för mark- och grundarbeten mellan 2006 och 2013. Detta omfattade arbete med universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna och Ingenting-projektet, Rikspolisstyrelsen (RPS) i Solna och Järvastaden i Sundbyberg.

Vad gör du för att omsätta din filosofi i verkligheten?

– Det viktigaste är att alla är med från början. Tillsammans diskuterar vi olika lösningar, planerar och sätter tuffa mål. Sedan gör vi regelbundna uppföljningar, och om det är nödvändigt korrigerar vi planerna. Genom att vi sätter målen tillsammans blir alla motiverade och delaktiga. Jag strävar också efter att ge medarbetarna utmaningar så att de kan växa i sina roller.

2010 var du i New York för vattenprojektet Cat/Del genom Skanska Unlimited. Vad lärde du dig av det?

– Det är ett fantastiskt projekt och en spännande erfarenhet, men det bästa var att se hur stora likheterna är i hur vi arbetar, att vi är Ett Skanska. Våra sunda värderingar när det gäller bland annat säkerhet och etik är desamma överallt. Då blir man stolt, och alla jag mötte där var stolta över att jobba för Skanska.

Hur är det att vara kvinna i en mansdominerad bransch?

– Det finns väldigt få kvinnor ute på byggplatserna. I mitt distrikt är vi i dagsläget 43 medarbetare, och av dessa är det bara två kvinnor som arbetar i produktionen. Och tyvärr finns det inte heller många kvinnliga linjechefer. Det är på väg att ändras, men det saknas fortfarande kvinnliga förebilder som kan visa hur roligt det är i byggbranschen. Jag hoppas att jag kan inspirera kvinnor att komma och arbeta hos oss.

Annas utbildningsbakgrund

Civilingenjörsexamen i Väg och Vatten vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm 1998, och ett flertal internkurser på Skanska i allt från ledarskap och etik, till miljö och sprängämnen. Anna är även en av Skanskas över 30 legitimerade medarbetare inom CEEQUAL – det internationella systemet för miljöcertifiering av väg- och anläggningsprojekt.