Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Karriär och utveckling

Skanska är ett stort och internationellt företag. Det ger dig som jobbar här stora möjligheter att utvecklas och göra karriär.

Förutom ett stort kompetensutbyte genom dina kollegor i det dagliga arbetet, erbjuder vi utbildningar, utvecklingsprogram, fördjupande kurser och nätverk. Vårt mål är att Skanska ska ha de bästa och mest engagerade medarbetarna i varje roll. Vi hjälper dig att leda dig själv och därmed ta egna steg i utvecklingen. Dessutom satsar vi mycket på att utveckla chefer så de kan hjälpa sina medarbetare framåt. 

Påbörja din resa inom Skanska

Skanska är branschledande inom säkerhet och grönt byggande. Eftersom det är viktiga områden för oss, håller vi kurser för alla nya medarbetare. Det finns givetvis repetitions- och vidareutbildningar för dem som har jobbat hos oss ett tag.

Som nyanställd tjänsteman kan du även gå utbildningar som handlar om exempelvis projektplanering, ekonomistyrning, kalkylering och inköp.

"Jag har blivit bättre på att leda andra och har även blivit säkrare på mig själv."

Jan Gunnarsson, deltagare Arbetsledarprogrammet »

Utvecklingsbehov fångas upp

Vid det årliga utvecklingssamtalet kommer du och din chef överens om vad du behöver för att utvecklas. Det kan handla om specifika utbildningar, mentorskap och andra utvecklingsredskap. 

En utvärdering genomförs av alla ledande personer och nyckelpersoner i varje affärsenhet. Målet är att fånga upp individuella utvecklingsbehov, se till att rätt medarbetare befinner sig på rätt plats och planera för framtidens ledarskap. 

Klättra inom Skanska

En bra chef får sina medarbetare att utvecklas och trivas. Därför satsar vi mycket på våra ledare. Du som går vidare i en ledande befattning erbjuds ledarskapsutbildning på olika nivåer. Dessutom deltar du i återkommande obligatoriska chefsveckor där du uppdateras inom det senaste kring strategiarbete och ledarskap. 

"För mig blev utbildningen en perfekt start på Skanska."

Anna Forsberg, deltagare Nordic+ »

Specialisera dig

En karriär behöver inte vara som en stege. Du kan välja att specialisera dig inom ett område som intresserar dig. På Skanska finns oerhört många olika jobb; prova något nytt utan att byta företag. 

Utöver de utbildningar som du erbjuds när du kliver in i en ny yrkesroll, finns kurser som möjliggör fördjupning och specialisering. Vilka just du bör gå, kommer du och din chef fram till vid det årliga utvecklingssamtalet.

Kvinnligt nätverk

Affärsnätverket för kvinnor i Skanska, AKS, är ett forum för professionell utveckling. Som medlem får du ett brett kontaktnät inom företaget. Du blir inbjuden till inspirerande nätverksträffar, projektbesök och seminarier med ledande kvinnliga förebilder inom näringslivet. 

Nomineringsprogram för lovande medarbetare

Våra mest lovande medarbetare nomineras till speciella utvecklingsprogram. Målet med dessa nomineringsprogram är att de ska leda till högre ledarbefattningar, fördjupad projektchefskompetens eller en internationell karriär.

Utveckling på dina villkor

Fredrik Bele, distriktschef, berättar om Skanskas utvecklingsmöjligheter och hur en bra chef ska vara.

Se filmen om Fredrik

Stella Boman, projektchef, är stolt över projektet hon arbetar på och tycker att Skanska har förstått vad som driver henne.

Se filmen om Stella

Efter många år inom försvarsmakten bytte Joakim Marklund karriär och började som projektchef på Skanska.

Se filmen om Joakim