Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Värdefull tid med barnen

Trots en krävande chefsroll var det för Lars Lindberg självklart att vara hemma med dottern Vera. Det innebar en tid då han kunde ge sina barn full uppmärksamhet. Lars uppmuntrar alla medarbetare att vara föräldralediga.

Kort efter att Lars Lindberg och hans fru hade fått reda på att de väntade sitt andra barn, meddelade Lars jobbet att han skulle vara föräldraledig. 

– Den enskilde medarbetaren måste känna att det går att vara föräldraledig. För mig som chef handlar det om en mental inställning. Visst kan problem uppstå när någon är borta en längre tid, men med god planering och framförhållning brukar det fungerar det bra. 

– Givetvis ville jag vara hemma med vårt barn, det är ett privilegium som båda föräldrarna har rätt till. Jag ber mina medarbetare att berätta när de ska vara föräldralediga så tidigt som möjligt, då hinner vi planera. Tillsammans med den som ska vara föräldraledig, kan jag förbereda frånvaron så verksamheten löper smidigt. 

Ofta kan en föräldraledighet innebära möjligheter och kompetensutveckling för andra medarbetare. Under de månader som Lars Lindberg var hemma, fick en kompetent distriktschef chansen att prova nya arbetsuppgifter. Lars fanns tillgänglig på telefon om det behövdes.

Skanska uppmuntrar till föräldraledighet

Lars Lindberg berättar att nästan alla pappor är hemma minst tre månader. Skanska är positivt inställd till delad föräldraledighet och uppmuntrar medarbetarna att vara hemma. Förstärkt föräldrapenning innebär att du kan få 90 procent av din ordinarie lön i upp till sex månader. Numera ingår föräldrautfyllnaden i kollektivavtalet men Skanska har länge erbjudit sina medarbetare detta som ett led i arbetet med mångfald. 

Det är även viktigt att chefer delar företagets inställning. Lars Lindberg uppmuntrar sina medarbetare och inser vikten av sitt eget val:

– Jag ville verkligen vara hemma. Men hade jag inte varit föräldraledig, så hade det inneburit ett negativt budskap till medarbetarna.

Värdefull tid med barnen

Lars Lindberg ser tillbaka på sin föräldraledighet med värme:

– Det var en fantastisk tid. Under min föräldraledighet kunde jag ge båda mina barn full uppmärksamhet. Jag fick tillbringa hela dagarna med den lilla men fick även värdefull tid med sexåringen. Varje dag hämtade jag henne tidigt från förskolan och vi gjorde mycket roligt tillsammans. 

Kort om Lars

Yrke: Regionchef, Väg och Anläggning Syd
Bor: Lomma, norr om Malmö
Familj: Döttrarna Vera och Lisa samt frun Maja och bonusbarnen Karl och Petter