Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Tekniksupport

På Skanska finns en intern enhet med teknikkonsulter som jobbar med tekniksupport. Som teknikkonsult bidrar du till en ökad teknisk kvalitetssäkring av våra projekt runt om i landet och deltar i effektiviseringen av hela byggprocessen; från utveckling och anbudsskede till genomförande och förvaltning.

På Skanska Teknik arbetar idag närmre 300 medarbetare och verksamheten delas in i fyra områden:

  • BIM
  • Anläggning och Geoteknik
  • Hus och Installation
  • Vägtekniskt Centrum

Inom varje område finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som är intresserad av att göra en specialiserad karriär. Du som arbetar med tekniksupport på Skanska får också en bra inblick i vår verksamhet och stor möjlighet till vidareutveckling, inte bara inom Skanska Teknik utan även inom andra kompetensområden.

På Skanska Teknik arbetar du i projektform och har nära kontakt med både beställare och leverantörer. Du kan också jobba med interna och externa forskningsprojekt.

Vanliga roller inom tekniksupport är konstruktör, projekteringsledare och projektör/BIM-koordinator.

Möt våra medarbetare