Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Produktion

Att arbeta i produktionen på Skanska innebär att du ständigt utvecklas. Inget projekt är det andra likt och du ställs hela tiden inför nya utmaningar. Du är också med och skapar något bestående som kommer till nytta för generationer framöver.

Som tjänsteman i produktion är du med och driver och utvecklar olika projekt. Det kan handla om allt från små projekt, som en renovering av ett kontor, till enorma projekt, exempelvis uppförandet av Öresundsbron. Projekttiden kan variera mycket – från en månad upp till flera år. Du ingår i en arbetsgrupp och tillsammans skapar ni något bestående som troligtvis många generationer framöver kommer ha stor nytta av. När projektet är klart går du vidare till nya utmaningar.

Arbetsuppgifter

Som tjänsteman i produktion arbetsleder du yrkesarbetare och underentreprenörer samtidigt som du arbetar nära våra kunder och leverantörer. Du har också nära kontakt med våra specialister och supportfunktioner, exempelvis kvalitets- och miljöledare, konstruktörer och inköpare. På större projekt kan dessa roller till och med finnas på plats i projektet.

Kärnan i verksamheten: projekten

Projekten är kärnan i Skanskas affärsverksamhet och varje år genomför vi cirka 3000 bygg- och anläggningsprojekt. Våra arbetsplatser finns från Gällivare i norr till Trelleborg i söder. Du har möjlighet att arbeta med hus, väg och anläggningsarbeten. Vi har också en mer produktionsinriktad och industrialiserad verksamhet där du kan arbeta med tillverkning och utläggning av asfalt, framställning av betong eller arbetsplatser där vi arbetar på kontrakt gentemot trafikverket med underhåll av det svenska vägnätet.

Vanliga yrkesroller inom produktion

Vanliga tjänstemannaroller i produktion är arbetsledare, projektingenjörer och produktionschefer. Yrkesarbetarroller är exempelvis träarbetare, beläggningsarbetare och betongarbetare.

Möt våra medarbetare