Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Programupplägg

Är du redo att påbörja din resa med oss? Skanska 21 börjar i slutet av ditt fjärde utbildningsår. Här kan du se hur ditt år som Skanska 21:a kommer att se ut.

Antagning till programmet

Den 1 december är sista dagen att söka till programmet. Därefter följer en rekryteringsprocess där vi genomför intervjuer i två steg. Vårt mål är att kunna ge dig ett slutgiltigt besked den 28 februari.

Var ser du dig efter dina studier?

Vad du än vill göra, kan du göra det hos oss. Det är därför viktigt att vi får veta vad du vill arbeta med och var du vill bo efter din examen. Vi utgår från dina intressen och önskemål och matchar dig med rätt verksamhetsområde inom Skanska. Det innebär att du har ditt sommarjobb, skriver ditt ex-jobb och har din chef i det område som passar dig bäst. Det är även inom detta område som din eventuella anställning är tänkt.

När programmet startar, träffar du din chef som följer dig under hela din tid i Skanska 21. Tillsammans planerar ni sommarjobb och ex-jobb så dessa perioder blir så givande som möjligt. Det är även med din chef du diskuterar en framtida anställning. Under året med Skanska 21 kommer du även att lära känna andra medarbetare som gärna ger dig råd och tips.

Så här ser ditt år ut

Startträff
En inspirerande kick-off där du lär känna de andra deltagarna i Skanska 21.

Ledarskapsutbildning
Under en intensiv vecka fokuserar vi på personlig utveckling, gruppdynamik och ledarskap.

Sommarjobb 
Få praktisk erfarenhet och en chans att uppleva hur det är att arbeta hos oss.

Inspirationsträff 
Du får djupare kunskap om de yrkesroller och möjligheter som finns inom Skanska.

Ex-jobb 
Tillsammans med din chef diskuterar du fram ett ex-jobb. Du skriver ex-jobbet i den verksamhet du tillhör.

Retorikutbildning 
Under två dagar utbildas du i presentationsteknik och får kunskaper som är viktiga i din yrkesroll.

Studieresa 
Programmet avslutas med en studieresa till något utav Skanskas projekt som är intressant ur byggsynpunkt. Besöket ger dig en unik inblick i Skanskas verksamhet och kunskap om våra byggprocesser och arbetssätt.