Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Gymnasiesamarbete

Vi tycker det är viktigt att lära känna framtidens yrkesarbetare så tidigt som möjligt. Därför har vi ett prioriterat samarbete med utvalda gymnasieskolor som har bygg- och anläggningsprogrammet. Genom samarbetet får eleverna och Skanska en möjlighet att komma i kontakt med varandra.

Skanska har sedan lång tid tillbaka haft ett samarbete med olika gymnasieskolor som utbildar framtida yrkesarbetare. För att förstärka detta arbete ytterligare har vi även ett samarbete med utvalda gymnasieskolor runt om i landet. Under läsåret 2013/2014 ingår 50 skolor i det prioriterade gymnasiesamarbetet.

Syftet med samarbetet är att skapa ett ömsesidigt utbyte för bägge parter. Eleverna får en ökad förståelse för branschen, får en återkommande företagskontakt och får en inblick i Skanskas olika yrkesarbetargrupper. Vi på Skanska får lära känna eleverna och kan på så sätt tillgodose delar av vårt framtida personalbehov.

Samarbetet innebär att Skanska erbjuder skolorna aktiviteter: deltagande i programråd, informationsträffar, studiebesök och APL-platser.

Kontakt

Ann Ericsson

+46 72 71 27 474
Mejl Ann Ericsson »