Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Treårigt teknikprogram

Vi erbjuder Teknikprogrammet med inriktning Samhällsbyggande och miljö där du själv väljer mellan Byggteknisk profil eller Arkitekturprofil. Vi söker dig som ser en framtid inom byggsektorn. Du är intresserad av byggteknik, konstruktion och arkitektur. Skanskagymnasiet erbjuder ett treårigt teknikprogram som är studieförberedande och ger dig en bred behörighet.

Målet med det treåriga teknikprogrammet är att utveckla dina tekniska kunskaper. Utbildningen ska visa sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocesser och bidra till att du förstår hela kedjan i utveckling av teknik i ett hållbart samhälle. Teknikutveckling innebär att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna.

En inriktning samt ett fjärde år

Inriktningen samhällsbyggande och miljö innebär att vi utgår från ett miljötänk när vi lär oss planera och utforma ett fungerande samhälle för människor att bo, arbeta och resa i. Inriktningen löper som en röd tråd genom utbildningen. Utöver de gymnasiegemensamma ämnena läser du bland annat kurser som arkitektur, teknik, ledarskap och organisation. Vi erbjuder två profiler på inriktningen; en byggteknisk profil och en arkitekturprofil. Beroende på vilken profil du väljer så varierar kursinnehållet. Du kan även läsa högre kurser inom matematik, fysik och engelska. Dessutom finns det möjlighet att på Skanskagymnasiet läsa ett yrkesförberedande fjärde tekniskt år och därmed få gymnasieingenjörsexamen och bli erbjuden en provanställning på Skanska.

Strukturen på Teknikprogrammet

Behörighet till högskolan

Självklart blir du behörig till högskola och universitet efter att du har tagit din gymnasieexamen på Skanskagymnasiet. Teknikprogrammet ger dig möjlighet att få full behörighet för vidareutbildning till civilingenjör, högskoleingenjör och arkitekt för att nämna några exempel.