Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Praktik

Vi tror att verkligheten är bästa skolan. Därför är praktiken en viktig del i din utbildning och en fantastisk möjlighet för dig att uppleva ett pågående byggprojekt från insidan. Praktiken ingår för de elever som läser den byggtekniska profilen på Skanskagymnasiet.

praktik

Praktiken heter egentligen APL vilket är en förkortning för arbetsplatsförlagt lärande. APL ger dig ett steg in i arbetslivet redan under skoltiden eftersom du praktiserar på något av Skanskas pågående byggprojekt.

Syftet med praktiken är att du ska få en förståelse för byggprocessen och en insikt om hur ett byggprojekt kan drivas.

Du gör din praktik inom Skanska

Du gör din APL på ett projekt inom Skanska vilket kan innebära att du måste bo hemifrån under praktiken. Skanska har verksamhet på över 200 orter i Sverige och driver cirka 3000 projekt per år.

Du får en handledare och deltar i projektets dagliga arbete. Du kan även få uppgifter från skolan, exempelvis att kolla upp hur miljöarbetet ser ut i projektet, som du sedan redovisar på olika sätt beroende på vilket ämne som är aktuellt för uppgiften.

All praktik genomförs i Sverige där praktiktiden motsvarar fem veckor fördelat på årskurs 2 och 3.

Arbetsplatsens arbetstider gäller

Praktiken räknas i skoltimmar men översätts till 40-timmarsvecka. Så länge skolan inte har något teoretiskt uppdrag för dig så är det arbetsplatsens arbetstider som gäller. Detta innebär att en vanlig skolvecka, då du är schemalagd cirka 25 timmar blir 40 praktiktimmar.

Lunch- och resekostnader

Under APL-perioden får du lunchersättning från skolan men själva lunchen ordnar du själv. Om det inte går att ordna en praktikplats nära din hemort står skolan för resekostnader till och från din praktikplats samt eventuell boendekostnad.

Skyddsutrustning

På Skanska jobbar vi säkert eller inte alls. Det innebär att säkerheten alltid är viktigast och givetvis får du skyddsutrustning från skolan. Den grundläggande skyddsutrustningen som du får av skolan består av skor med stålhätta, två par byxor, jacka, hjälm, handskar och skyddsglasögon. Om du praktiserar på ett projekt som kräver mer skyddsutrustning så kommer din praktikplats att bistå med det.